Psykisk funktionsvariation

Att ha en funktionsvariation på grund av en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt för att få vardagen att fungera. Det finns olika former av hjälp som du kan ansöka om för att stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv.

Det finns olika former av hjälp du kan ansöka om för att stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv.

Personer med psykiska funktionsvariationer kan frivilligt få hjälp av ett personligt ombud.

Boendestöd är ett pedagogiskt och socialt stöd i hemmet och i närmiljön, till personer med psykisk funktionsvariation och till personer som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service). Stödet utformas individuellt och bygger på din medverkan och delaktighet.

Boendestödjaren kan ge dig stöd med:

  • motivations- och aktiveringsstöd
  • att strukturera vardagen och hitta rutiner
  • att hålla dygnsrytmen och sköta hygien
  • att utföra hushållssysslor, städ, tvätt, handla, laga mat etc.
  • att upprätthålla sociala kontakter
  • att bistå vid kontakter med myndigheter, sjukvården eller närstående personer.

Insatsen boendestöd ansöker du om hos en biståndshandläggare. Du kan använda vår blankett om du vill.

Ansök om boendestöd , 187.3 kB.

På ett serviceboendet har du en egen lägenhet. Det finns gemensamma utrymmen och du äter gemensamma måltider med övriga boenden. Personal finns på plats dagtid, kvällstid och under helger.

Ansök om serviceboende , 187.3 kB.

Senast uppdaterad: 18 januari 2021