Personligt ombud

Personer med psykisk funktionsvariation kan frivilligt få hjälp av ett personligt ombud.

Våra personliga ombud i norra Dalarna arbetar för kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand, Vansbro och Malung-Sälens kommuner.

 • Ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som
  medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
 • Sammansatta och omfattande behov av vård, stöd
  och service.
 • Behov av kontakt med socialtjänst, vård eller
  psykiatri (utan krav på diagnos) och andra
  myndigheter.
 • Behov av samordning av vård, stöd och service.
 • Få den hjälp du har rätt till i samhället.
 • Samordna den hjälp du har idag.
 • Få råd och stöd.
 • Följa med dig till de myndigheter och organisationer du kan få hjälp från.
 • Vi träffas i vår lokal eller på annan plats.
 • Vi kan ringa, mejla eller sms:a.

Det är frivilligt att få hjälp av personligt ombud. Det är bara du själv som kan önska och få personligt ombud. Ingen annan kan bestämma det åt dig.

Vi arbetar bara på uppdrag från dig och vi arbetar alltid tillsammans med dig.

Vi lyssnar och har tid för dig. Det är gratis att få vår hjälp. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Vi som är personliga ombud tar hänsyn till din funktionsvariation. Under den tid vi arbetar tillsammans kan vi hjälpa dig med de kontakter du behöver i samhället.

Personligt ombud är ingen myndighet och övertar inte någon myndighets ansvar och är ingen behandlare.

Senast uppdaterad: 27 september 2021