Öppet intag

Publicerad: 28 maj 2024

Öppet intag är för dig som behöver råd och stöd i din föräldraroll. Du kan också vända dig till oss om du behöver samtala med någon om alkohol och droger, våld i nära relation eller kriminalitet. Våra samtal är kostnadsfria, och vi har tystnadsplikt.

Hjärta i björk

Kontakta oss via vår e-tjänst Öppet intag Länk till annan webbplats.

Öppet intag - Barn och unga

Du som förälder kan få samtalsstöd i din föräldraroll via Öppet intag. Du kan komma själv eller tillsammans med din partner eller barn. Ni har möjlighet att komma på samtal upp till fem gånger utan att det dokumenteras eller registreras hos oss.

Vill ni fortsätta med samtal efter de fem gångerna ska ni ansöka om stöd hos socialtjänsten. När vi fått in er ansökan om stöd tittar vi på vilket stöd som kan passa er. Läs mer på sidan Ansök om stöd för barn och unga

Till öppet intag kan du komma för samtal om bland annat

 • konflikter och bråk
 • relations- och kommunikationssvårigheter
 • alkohol och droger
 • stöd att skapa rutiner och struktur
 • att komma överens om gränser och villkor i familjen
 • våld i nära relation- både utsatt och utövare
 • svårigheter i skolan
 • kriminalitet

Vi har tystnadsplikt men är anmälningsskyldiga om vi misstänker att ett barn far illa. Det är kostnadsfritt att gå i samtal ho oss.

Vill du komma i kontakt med oss via telefon? Ring kommunens kontaktcenter och fråga efter öppet intag för att bli kopplad till en av våra familjebehandlare.

Öppet intag - Vuxna

Vi erbjuder rådgivning om alkohol-, drog- eller spelberoende till kommuninvånare över 18 år. Det kan gälla dina egna problem eller om du är orolig för någon annan. Du har möjlighet att få upp till fem samtal utan att det dokumenteras eller registreras hos oss. Vill du fortsätta samtalen efter de fem gångerna ska ska du ansöka om stöd hos socialtjänsten.

Till öppet intag kan du komma för samtal om bland annat

 • rådgivning och information om alkhol och droger
 • motivation, råd och stöd till förändring
 • prata med någon som lyssnar och har förståelse för din situation
 • oro över eller har funderingar kring annan persons bruk eller beroende.

Vi har tystnadsplikt men är anmälningsskyldiga om vi misstänker att ett barn far illa. Det är kostnadsfritt att gå i samtal.

Vill du komma i kontakt med oss via telefon? Ring kommunens kontaktcenter och fråga efter öppet intag för att bli kopplad till en av våra familjebehandlare.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024