Information till barn och unga

Socialtjänsten är en myndighet som finns till för att hjälpa alla människor som behöver det, både vuxna och barn. Här berättar vi mer vad socialtjänsten kan hjälpa dig med.

Socialtjänsten kan hjälpa till med olika saker

Här är några exempel:

 • Om du, dina föräldrar eller någon annan du känner dricker för mycket eller tar droger.
 • Om det förekommer våld eller bråkas mycket hemma.
 • Om din familj har dåligt med pengar.
 • Om du, dina föräldrar eller någon annan du känner inte mår bra, oavsett anledning.
 • Om dina föräldrar skiljer sig.
 • Om dina föräldrar inte kan ta hand om dig så att du mår bra och har det bra hemma ska socialtjänsten försöka hjälpa dig. Vi ska också hjälpa dig om du gör saker som inte är bra för dig själv, till exempel om du missbrukar droger eller gör andra brottsliga saker. Det finns socialtjänst, eller ”soc” som många unga kallar det, i alla Sveriges kommuner. Hos oss jobbar bland annat socialsekreterare, och deras uppgift är att tillsammans med dig och din familj försöka hjälpa dig så att du ska få det bättre.
 • Till oss på socialtjänsten kan du vända dig själv, utan att dina föräldrar är med, och be om hjälp om du har fyllt 15 år - det kallas för en ansökan. Om någon annan är orolig för dig eller någon annan ungdom så kan de också ta kontakt med socialtjänsten - det kallas för en anmälan. Sedan är det vårt uppdrag att ta reda på om du eller någon annan behöver hjälp och i så fall vad det kan vara för typ av hjälp.
 • Om du har frågor som du vill ha svar på för att kunna avgöra om du vill träffa socialtjänsten och berätta hur du har det, så kan du ringa anonymt till oss. Du berättar då inte vad du heter eller var du bor. Det kan vara frågor om till exempel vad vi på socialtjänsten kan hjälpa dig med eller vad som händer om du berättar för socialtjänsten hur du har det. Genom att vara anonym kan du ställa dina frågor och fundera lite innan du bestämmer dig för om du vill träffa oss.

Du har massor med rättigheter när du har kontakt med socialtjänsten.
Här är några av dem:

 • Du får ta med dig någon som stöd på mötet.
 • Du har rätt att få läsa allt det som skrivs om dig.
 • Du har rätt att bli lyssnad på och tagen på allvar.
 • Du har rätt att bli respekterad för den du är.
 • Du har rätt att få information om vad socialtjänsten kan hjälpa dig med.
 • Du har rätt att träffa din socialsekreterare utan din vårdnadshavare.
 • Du har rätt att få reda på vad som händer under utredningen.
 • En utredning får ta max fyra månader.
 • Du har rätt att få hjälp och bli skyddad.

Fråga din socialsekreterare om du är osäker på vad du har rätt till.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter. Be att få prata med en barnhandläggare så kopplar de dig vidare till någon av oss.

Vill du vara anonym så går det självklart bra. Tänk då på att inte uppge ditt namn när du kontaktar oss.

Senast uppdaterad: 22 april 2024