Ansök om stöd för barn och unga

Du som känner att du behöver stöd i din föräldraroll, som oroar dig för ditt barn, eller är en ungdom 15-17 år som själv behöver någon form av stöd kan ansöka om hjälp hos socialtjänsten.

Du som vårdnadshavare kan ansöka om

  • du behöver stöd i din föräldraroll eller
  • du är orolig för ditt barn.

Du som ungdom (15-17 år) kan ansöka om

  • du har problem i din hemsituation
  • du utsätts för hot och/eller kränkningar
  • du har problem med alkohol, droger, spel eller liknande
  • du har hamnat i kriminalitet.

Ansök om stöd för barn och unga Länk till annan webbplats.

Efter du har lämnat in ansökan

När vi har tagit emot din ansökan startar vi en utredning. I utredningen jobbar vi tillsammans med dig och din familj för att se vilket stöd som kan hjälpa er på bästa sätt. Vi samarbetar även med andra verksamheter om det behövs, som till exempel skola och förskola. Utredningen kan ta några veckor och får inte ta längre tid än 4 månader. Utredningen leder till ett beslut om din ansökan beviljas eller inte.

Har du frågor och funderingar?

Under telefontid måndag – fredag klockan 08.00–09.30 vänd dig till socialtjänstens socialsekreterare via kontaktcenter på 0251-313 00.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023