Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv aktivt göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Detta innebär bland annat att om du är arbetslös måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om du är sjuk och inte kan arbeta ska detta styrkas genom ett läkarintyg.

Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnorm Länk till annan webbplats. som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

Ekonomiskt bistånd ska täcka kostnaderna för:

 • Mat
 • Fritid
 • Personlig hygien
 • Kläder och skor
 • Dagstidning, telefonavgift

Du kan även ansöka om kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor, bredband samt fackförenings- och a-kasseavgift. Utöver detta kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och begravningskostnader.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning och se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Provräkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning.

Testa här om du kan få ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Om du har fått avslag på din ansökan eller på annat sätt är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Överklagan lämnas till socialförvaltningen.

I överklagan behöver du skriva följande:

 • vilket beslut du överklagar
 • varför du anser att beslutet är felaktigt
 • vilka ändringar du vill ha

Bifoga handlingar och annat som stöder din uppfattning. Du har också rätt att få hjälp och stöd av din socialsekreterare med överklagandet.

Krav på dig som söker ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Om du har ekonomiska tillgångar behöver du först använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Exempel på tillgångar är sparade pengar på banken, aktier, bil, båt, arv, gåvor och fastigheter.

Du ska i första hans ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd, exempelvis bostadsbidrag, föräldrapenning och aktivitetsstöd.

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska följa din planering med Arbetsförmedlingen.
 • Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Ekonomiskt bistånd utgår i regel inte till studerande, eftersom studerande inte står till arbetsmarknadens förfogande. Den som studerar bör bekosta sina studier genom andra alternativ i form av studiemedel, det vill säga studiebidrag och studielån. Bidragen är statliga och förväntas ge den enskilde förutsättningar att klara sin livssituation under studietiden.

Utgångspunkten är att personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden, är underhållsskyldiga gentemot varandra. Ett samboförhållande likställs som ett äktenskapsliknande förhållande vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. Detta innebär att du och din partner förväntas lämna en gemensam ansökan om ni är i behov av ekonomiskt bistånd.

Underhållsskyldigheten för gifta och registrerade partners gäller även om din partner bor i en annan kommun eller ett annat land. Underhållsskyldigheten går i regel före den ena partnerns rätt till ekonomiskt bistånd. Det innebär att du som gift/registrerad partner och som har din partner i annan kommun eller utomlands, behöver redogöra för din partners ekonomiska möjligheter att bidra till din försörjning.

Senast uppdaterad: 2 september 2022