Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Korttidsboende

Behöver du utökat stöd under en kortare period kan korttidsboende vara ett bra alternativ för dig. Ibland behöver din närstående kanske resa bort eller vila. På korttidsboendet finns personal dygnet runt.

Korttidsboende kan vara ett bra alternativ för dig

  • om du varit på sjukhus och behöver rehabilitering en tid innan du klarar dig själv hemma
  • för att du ska kunna bo kvar hemma större delen av tiden men ibland behöver rehabilitering och vila
  • om den närstående som vårdar dig i hemmet behöver avlastning
  • om du är i akut behov av äldreboende
  • för vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård.

Ansök om plats på ett korttidsboende

I samtliga fall ska du ansöka om korttidsboende hos biståndshandläggare.

Måltider under korttidsvistelsen

När du bor på korttidsboende får du frukost, lunch, kvällsmål och kaffe eller te. För måltider betalar du 146 kronor per dag.

Vad kostar det att bo på korttidsboende?

För de första 14 dagarna som du bor på korttidsboendet betalar du en fast avgift på 93 kronor per dag för den vård och omsorg du får. Efter den 15:e dagen betalar du en lägre avgift som är 70 kronor per dag. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. För måltider betalar du 146 kronor per dag.

Till exempel om du bor på korttidsboendet en dag och vill äta alla måltider betalar du 239 kronor (146 kronor + 93 kronor).

Var finns korttidsboenden här i kommunen?

Älvdalen, Tallbackens äldreboende har 6 platser

Särna, Särna äldreboende har 2 platser

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020