Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Boenden

Det finns olika former av boende för dig som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som har andra behov av stöd som gör att du inte kan bo i eget boende. Här hittar du information om våra boenden och hur du ansöker om plats eller lägenhet.