SFI, Svenska för invandrare

SFI betyder Svenska för invandrare. Det är till för dig som inte kan svenska så bra än. När du går på SFI får du grunderna i svenska språket. Du får också lära dig hur det svenska samhället fungerar.

Närbild på en person som håller böcker i handen

Är du folkbokförd i Älvdalens kommun kan du läsa SFI på Mora gymnasium. Läs mer om det på Mora gymnasiums webbsida.

Yrkesväg

Yrkesväg är ett projekt som medfinansieras av EU genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Målgruppen för Yrkesväg är personer som har ett medborgarskap i ett land utanför EU. Projektet ska bidra till integration och förbättra möjligheterna att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

EU-flagga med texten Medfinansieras av Europeiska unionen

Yrkesväg bygger på en utbildningsmodell där samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade utbildningar och andra stödjande insatser anpassas till målgruppen inom Vuxenutbildningen. Arbetet sker i samverkan mellan olika aktörer som ansvarar för målgruppens integration. Älvdalens kommun är en av dessa aktörer i projektet.

Projektet pågår från 1 november 2022 till 30 juni 2026.

Du kan läsa mer om projektet på webbplatsen Yrkesväg (yrkesvag.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 6 april 2023