Samhällsorientering

När du kommer till Sverige och Älvdalens kommun som nyanländ med uppehållstillstånd får du en introduktion till det svenska samhället. Du får erbjudande om det så snart du skrivits in på arbetsförmedlingen, alternativt tagit kontakt med kommunens integrationssamordnare.

Samhällsorientering är en kurs där du som nyanländ med uppehållstillstånd får information om hur det svenska samhället fungerar och kring praktiskt vardagsliv. Enligt lag måste samhällsorienteringen bland annat innehålla information om individens rättigheter och skyldigheter, demokratiska värderingar, hur samhället är organiserat och om hur man försörjer sig och utvecklas i Sverige.

Undervisningen präglas av dialog, diskussioner och reflektion som ökar din förståelse för det svenska samhället och underlättar etableringen i arbets- och samhällslivet.

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Du som är ny i Sverige och deltar i etableringsinsatser genom arbetsförmedlingen har rätt att få samhällsorientering, men även du som är anhöriginvandrare kan delta.

Om du vill läsa samhällsorientering ska du kontakta kommunens etablerings- och bosättningssamordnare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Information Sverige Länk till annan webbplats. är en webbplats för dig som nyss har kommit till Sverige. Här hittar du nyttig information om det svenska samhället. En del av materialet finns på olika språk.

Senast uppdaterad: 27 november 2023