Trygghetsboende

Ett trygghetsboende är ett alternativt boende för dig som har hemtjänstinsatser och börjar fundera på att flytta till annat boende för att få närmare till andra eller har behov av en anpassad lägenhet.

Tallbackens nya uteplats med slogbod, tillgängliga gångvägar och dammen.

Trygghetsboendet är ett ordinärt boende där du hyr din lägenhet och har hjälpinsatser från hemtjänsten enligt ett biståndsbeslut. Här har du möjlighet att äta gemensamt i matsalen och umgås i de gemensamhetsutrymmen som finns.

Lägenheterna ligger på olika våningsplan och är anpassade med breda dörrar utan trösklar och med stora badrum.

Ansök om trygghetsboende

För att få ett trygghetsboende behövs inget biståndsbeslut. Ansök om Du tar kontakt med enhetschefen för att göra en intressenanmälan.

Här finns kommunens trygghetsboenden

Idre

Älvdalen

Senast uppdaterad: 12 maj 2022