Äldreboende

För dig som är äldre eller har andra behov av stöd och omsorg som gör att du inte kan bo i eget boende finns olika boendeformer. Trygghetsboende, särskilt boende och korttidsboende är några exempel på boenden för dig som vill känna mer trygghet i vardagen.

Korttidsboende

Behöver du utökat stöd under en kortare period kan korttidsboende vara ett bra alternativ för dig.

Trygghetsboende

Ett trygghetsboende är ett alternativt boende för dig som har hemtjänstinsatser och som börjar fundera på att flytta till annat boende för att få närmare till andra har behov av en anpassad lägenhet har tänkt ansöka om särskilt boende.

På trygghetsboendet kan ni bo tillsammans även om bara en av er uppfyller kriterierna för att få plats.

Särskilt boende

Särskilt boende passar bra för dig som har stort behov av vård och omsorg. Det finns också särskilda boenden med inriktning på demens- eller demensliknande sjukdomar.

Senast uppdaterad: 25 maj 2023