Tillgänglighet för alvdalen.se

Älvdalens kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur alvdalen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från alvdalen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 24 timmar på vardagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa bilder saknar alt-texter, vilket kan göra det svårt att uppfatta innehållet i bilden. Bilderna kommer att få en översyn i samband med att vi genomför en upphandling av ett bildarkiv under det närmaste året.
  • Förinspelat videoinnehåll produceras i så stor utsträckning som möjligt efter att innehållet ska kunna uppfattas utan syntolk, men vissa element kan förekomma.
  • Vissa PDF-dokument är fortfarande otillgängliga, men dessa fasas löpande ut för att bli ersatta av HTML direkt på webbsidan eller via tillgänglighetsanpassade dokument. Ifyllbara blanketter ersätts löpande av en extern e-tjänsteplattform under 2021.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa bilder saknar alt-texter, vilket kan göra det svårt att uppfatta innehållet i bilden. Bilderna kommer att få en översyn i samband med att vi inför ett kommande bildarkiv.

Problem vid användning utan hörsel

  • Förinspelade ljud förekommer främst från kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Förekommer fåtal filmer som saknar textning
  • En del filmer saknar syntolkning.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Älvdalens kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Kallelser, protokoll och styrdokumnet uppfyller inte samtliga krav på tillgängliga dokument. Vi saknar i dagsläget resurser för att åtgärda problemen i dessa dokument.

Alternativt förfarande: Kontakta kommun@alvdalen.se för att få tillgång till dokument i annat format.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av alvdalen.se.

Senaste bedömningen gjordes den 29 december 2020 och är formellt godkänd av Kommunikationsenheten.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 december 2020.

Senast uppdaterad: 11 april 2022