Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Tillfälligt utlåtande om tillgängligheten på alvdalen.se

Här får du information om vilka kända brister det finns i tillgängligheten på webbplatsen alvdalen.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.0 AA och Tillgänglighetsdirektivet på följande delar av webbplatsen:

PDF-dokument

Alla våra dokument har kontrollerats i en tillgänglighetskontroll innan de publicerats. Antingen i Adobes egen tillgänglighetskontroll eller på webbplatsen www.pdf-kollen.selänk till annan webbplats. Trots det kan det hända att några av dokumenten har brister. Det kommer systematiskt att åtgärdas.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och apparlänk till annan webbplats publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Anledningen är att tillgänglighetsutlåtanden ska formuleras på ett likartat sätt hos svenska myndigheter och offentliga organisationer så att utlåtandena blir jämförbara och begripliga för användaren.

Senast uppdaterad: 27 februari 2019