Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Planerade upphandlingar

Upphandlingar som Älvdalens kommuns Inköpscentral planerar att annonsera i nära framtid.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2019