Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Pågående upphandlingar

Här hittar du pågående upphandlingar i kommunen, andra offentliga myndigheter i Sverige, Norge och inom EU.

Pågående upphandlingar i Älvdalens kommun och kommunens bolag publiceras i vårt upphandlingsverktyg Mercell. Det är upphandlingsenheten i Mora kommun som har samordningsansvar för upphandling av varor och tjänster. Det program som vi använder är Mercell.

Senast uppdaterad: 7 mars 2019