Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Pågående upphandlingar

Här hittar du pågående upphandlingar i kommunen, andra offentliga myndigheter i Sverige, Norge och inom EU.

Pågående upphandlingar i Älvdalens kommun och kommunens bolag publiceras i vårt upphandlingsverktyg Mercell. Det är upphandlingsenheten i Mora kommun som har samordningsansvar för upphandling av varor och tjänster. Det program som vi använder är Mercell.

Senast uppdaterad: 7 mars 2019