Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Pågående upphandlingar och gällande avtal

Här hittar du pågående upphandlingar och gällande avtal i kommunen. Här finns också länkar till upphandlingar i andra offentliga myndigheter i Sverige, Norge och inom EU.

Pågående och aktuella upphandlingar i Älvdalens kommun och våra bolag publiceras i vårt upphandlingsverktyg. Det är den gemensamma upphandlingsenheten i Mora kommun som har samordningsansvar för upphandling av varor och tjänster.

Vi byter upphandlingsystem

Upphandlingsenheten har bytt upphandlingssystem för att möta ny lagstiftning som börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Vi tror att det nya upphandlingssystemet E-avrop kommer att bli mer användarvänligt för leverantörer och användare. Nya upphandlingar kommer att annonseras i E-avrop from 1 januari 2021.

Senast uppdaterad: 19 januari 2021