Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Inköp, regler och policy

Älvdalens kommun samarbetar med Mora kommuns inköpscentral som har ett samordningsansvar för upphandling av varor och tjänster. Syfte är att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Upphandlingsenheten har ett ansvar, i nära samarbete med Orsa kommun, Älvdalens kommun och de kommunala bolagen, att besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, att upphandling genomförs och att ramavtal tecknas inom beslutade områden.

Respektive verksamhetsområde i Älvdalens kommun ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop), direktupphandlingar och att ställa krav i objektupphandlingar.

Senast uppdaterad: 6 mars 2019