Avslutade upphandlingar

Här hittar du vilka upphandlingar som är avslutade.

Avslutade upphandlingar i Älvdalens kommun och kommunens bolag publiceras i vårt upphandlingsystem.

Sidan är under uppbyggnad

Upphandlingsenheten har bytt upphandlingssystem för att möta ny lagstiftning som börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Vi tror att det nya upphandlingssystemet E-avrop kommer att bli mer användarvänligt för leverantörer och användare.

Om du undrar över avslutade upphandlingar kan du kontakta upphandlingsenheten i Mora.

Senast uppdaterad: 19 januari 2021