Gällande avtal

Gällande avtal i Älvdalens kommun publiceras i vår avtalsdatabas e-Avrop.

Prisjusteringar på gällande avtal kopplade till kriget i Ukraina

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner får förfrågningar från avtalsleverantörer om prisjusteringar utifrån ökade kostnader kopplade till kriget i Ukraina. Främst är det transportbranschen som är drabbade på grund av ökade drivmedelskostnader men även andra branscher är påverkade i olika nivåer.

Generellt gäller att prisjusteringar regleras enligt de villkor som anges inom gällande avtal. Dock har Upphandlingsenheten Mora, Orsa, Älvdalen tagit fram en rutin för prisjusteringar utanför gällande avtal det vill säga om prisjustering inte är reglerat inom avtalsvillkoren eller härrör sig till en extraordinär situation.

Syftet med rutinen är att tydliggöra processen och ge vägledning ur ett juridiskt perspektiv. Eventuell prisjustering sker på avtalsnivå/produktnivå och leverantören ska lämna in en detaljerad kostnadsanalys för de varor/tjänster som berörs av faktisk kostnadsökning. Varje bedömning sker utifrån förutsättningarna i det enskilda avtalet. Inga allmänt hållna förfrågningar accepteras.

Upphandlingsenheten Mora, Orsa och Älvdalen följer utvecklingen nationellt och inför kommande upphandlingar ses olika modeller över för att prisjusteringar framåt ska kunna hanteras inom avtalsvillkoren till en större del. Vid frågor om prisjusteringar kontakta: upphandling@mora.se

Här hittar du våra gällande avtal

Senast uppdaterad: 8 november 2022