Elektroniska fakturor, e-fakturor

Fakturor som en leverantör utfärdar till en myndighet eller offentlig förvaltning ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Lagkravet gäller alla inköp som görs efter den 1 april 2019, oavsett belopp. Avtal om inköp och upphandlingar som slutits innan den 1 april omfattas inte.

När du väljer att skicka en elektronisk faktura till oss får vi den snabbare än när den skickas som pappersfaktura med vanlig post och du som leverantör sparar både porto och papper.

OBS! PDF-fakturor är inte godkända som e-fakturor.

Du som leverantör kan ofta e-fakturera via ditt affärssystem. Stäm av med din systemleverantör om du kan skicka e-fakturor via ditt affärssystem.

Elektroniska fakturor till Älvdalens kommun skickas via PEPPOL-nätverket. Älvdalens kommuns PEPPOL:ID är 0007:2120002197

Älvdalens kommun kan även ta emot elektroniska fakturor via VAN-operatören SWEDSESS(Swedbank).

Älvdalens kommuns e-fakturaadress är 2120002197.

Swedbank har en öppen lösning som erbjuder möjlighet att skicka e-fakturor till bankens tjänst via följande fakturaväxlar/VAN-leverantörer:

  • Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Den Danske Bank
  • Tieto, CGI, Strålfors, OpusCapita, Pagero, InExchange, Basware, EVRY, ReadSoft/ExpertSystems, VismaProceedo, Addett/Scancloud, IntrumJustitia, CrediFlow, EDI Solutions, Logiq, Sproom, Palette, HighJump, E Builder

OBS! Det är viktigt att du som leverantör för en dialog med oss innan den första fakturan skickas eftersom det måste finnas en referens på rätt ställe på fakturan för att den ska kunna bli inläst i vårt system. Vilken referens det ska vara kommer vi överens om.

Om du inte kan skicka e-faktura idag och endast fakturerar mindre volymer så kan du som leverantör skicka via fakturaportal eller fakturaskrivare, flertalet banker erbjuder detta.

Anslutningsuppgifter för att skicka e-faktura till Älvdalens kommunOrganisationsnummer och namn

212000-2197 Älvdalens kommun

Peppol:ID

0007:2120002197

Distributionstjänst / VAN-leverantör

Swedbank / SWEDSESS

E-fakturaadress

2120002197

GLN

7321200021972

Fakturareferens

Fakturan märks med överenskommen referens

Se referenskoder (.pdf) , 400.1 kB.

Kontaktperson

Daniel Estenberg

Kontaktuppgifter

levfaktura@alvdalen.se, 0251-313 88


Senast uppdaterad: 18 juli 2022