Transporttillstånd

Fordon som överskrider de gränsvärden som finns i Trafikförordningens fjärde kapitel vad gäller vikt, bredd och längd måste ha tillstånd för att kunna framföras.

Du väljer själv om du vill använda blanketterna som pdf eller formulär:

Ansökan om transportdispens , 949.7 kB.

Sker transporten inom en kommun ska du skicka blanketten till den kommun där transporten kommer ske. Om transporten berör flera kommuner använder du samma blankett men du skickar den istället till Trafikverkets regionkontor i den region där färden startar.

Vid transport inom Älvdalens kommun skickar du din ansökan

Kom ihåg att skriva under din ansökan!

Ansök i tid

Ansökan måste vara oss tillhanda senast tre vardagar före önskat transportdatum.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022