Transporttillstånd

Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kapitlet trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transportdispens.

Transportdispens för tung, bred och lång transport

Trafikförordningens vikt-, bredd- och längdbestämmelser gäller på alla gator och vägar i tätorter samt allmänna vägar. Enskilda vägar berörs ej av dessa bestämmelser.

Ansökan

Berör transporten endast Älvdalens kommun ska ansökan skickas till oss. Berör däremot transporten flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.

Du väljer själv om du vill använda blanketterna som pdf eller formulär:

Ansökan om transportdispens , 949.7 kB.

Vid transport inom Älvdalens kommun skickar du din ansökan

Kom ihåg att skriva under din ansökan!

Ansök i tid

Ansökan måste vara oss tillhanda senast tre vardagar före önskat transportdatum.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024