Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Torghandel

Är du intresserad av att sälja varor utomhus? Du behöver ofta tillstånd för att sälja varor på utomhus. Dessa platser kan vara till exempel en gata, trottoar eller parkering. Var du söker tillstånd beror på var du tänkt sälja dina varor.

Ofta sker utomhusförsäljning på en offentlig. En offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Klädmarknad

Klädmarknad

Om du behöver tillstånd för verksamhet inom ett vägområde som ligger utanför detaljplan ska du istället ansöka om tillstånd enligt väglagen hos Trafikverketlänk till annan webbplats.

För att sälja varor på offentlig plats ska du söka tillstånd hos Polisenlänk till annan webbplats. På Polisens hemsida hittar du även aktuell avgift för ansökan.

Offentlig plats – exempel som kräver tillstånd

  • Uteservering.
  • Filminspelning.
  • Placering av skylt, bord, tält eller scen.
  • Insamling av pengar i bössor eller liknande (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).
  • Försäljning på offentlig plats. På vissa platser tillåter kommunen försäljning/torghandel utan polistillstånd. Kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller.
  • Byggetablering (placering av container, byggsäck, byggnadsställning).
  • Störande buller. Exempelvis pålning, nitning och stenkross (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).
  • Affischering (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).

Du behöver inte tillstånd om platsen bara används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Senast uppdaterad: 18 februari 2020