Torghandel

Är du intresserad av att sälja varor utomhus? Du behöver ofta tillstånd för att sälja varor på allmän plats utomhus. Dessa platser kan vara till exempel en gata, trottoar eller parkering. Var du söker tillstånd beror på var du tänkt sälja dina varor.

Klädmarknad

Klädmarknad

Om du behöver tillstånd för verksamhet inom ett vägområde som ligger utanför detaljplan ska du istället ansöka om tillstånd enligt väglagen hos Trafikverket Länk till annan webbplats..

För att sälja varor på offentlig plats ska du söka tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.. På Polisens hemsida hittar du även aktuell avgift för ansökan.

Offentlig plats – exempel som kräver tillstånd

  • uteservering
  • filminspelning
  • placering av skylt, bord, tält eller scen.
  • insamling av pengar i bössor eller liknande (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).
  • försäljning på offentlig plats. På vissa platser tillåter kommunen försäljning/torghandel utan polistillstånd. Kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller.
  • byggetablering (placering av container, byggsäck, byggnadsställning).
  • störande buller. Exempelvis pålning, nitning och stenkross (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).
  • affischering (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).

Du behöver inte tillstånd om platsen bara används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Fråga markägaren

Oavsett om du behöver tillstånd eller inte för din försäljning ska du alltid fråga markägaren innan du använder platsen. Vet du inte vem som äger marken kan du vända dig till kommunens kontaktcenter för att få ägarens namn.

Senast uppdaterad: 29 december 2023