Avgifter vid försäljning av tobak och e-cigaretter

Du som ansöker om tillstånd för försäljning av tobak behöver betala en avgift för handläggningen. Du ska också betala en årlig avgift för den tillsyn som kommunen genomför på din tobaksförsäljning.

Avgifterna gäller för år 2022.

Ansökan om

  • nytt stadigvarande detaljhandelstillstånd, 8 000 kronor
  • tillfälligt försäljningstillstånd, 6 000 kronor.

Anmälan om

  • ändringar inom bolag, 8 000 kronor
  • förändringar inom en styrelse, 6 000 kronor
  • övriga ändringar i försäljningstillståndet, 4 000 kronor.

Tillsynsavgifter vid

  • försäljning av tobak, 6 000 kronor per år
  • försäljning av e-cigaretter, 1 800 kronor per år.
Senast uppdaterad: 3 juni 2022