Tobak och e-cigaretter

För att få sälja tobaksvaror krävs tillstånd från kommunen. Försäljning av e‑cigaretter ska anmälas till kommunen innan försäljningen får börja.

Skylt om 18årsgräns för köp av tobak

Tobak

Om du planerar att sälja tobaksvaror måste du först söka tillstånd från kommunen. Du behöver ha ett tillstånd oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning. Tobaksvaror får inte säljas till personer under 18 år.

Tillsammans med din ansökan om tillstånd ska du skicka in

  • egenkontrollprogram
  • dokument om ägarförhållanden (aktiebolag, handelsbolagsavtal)
  • registreringsbevis från Bolagsverket
  • registerutdrag från Skatteverket (blankett SKV 4621)
  • årsredovisning (eventuellt behövs en finansieringsplan)
  • hyreskontrakt för lokalen.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror , 396.3 kB.Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, mall , 1.5 MB.

Vid behov kan kommunen begära in en finansieringsplan i samband med handläggningen av din ansökan om tobakstillstånd.

Finansieringsplan, mall , 219.2 kB.

Innan du gör betydande ändringar som påverkar din försäljning av tobaksvaror ska du anmäla det till kommunen. Du ska också lämna in en anmälan om försäljningen kommer att upphöra.

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) , 235.7 kB.Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) , 205.8 kB.

Ansökan

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om försäljning av tobaksvaror.

  • Stadigvarande tobakstillstånd, 8 000 kronor.
  • Tillfälligt tobakstillstånd, 6 000 kronor.

Ändringar i verksamhet

Kommunen tar ut en avgift vid anmälan om ändringar verksamheten.

  • Ägarförändringar inom ett bolag, 8 000 kronor
  • Förändring inom en styrelse, 6 000 kronor

Tillsyn

Kommunen utför tillsyn av verksamheter som säljer tobaksvaror. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsyn av verksamheter som säljer tobaksvaror. Tillsynsavgiften för år 2021 är 6 000 kronor.

Kommunen utför tillsyn hos verksamheter som säljer tobaksvaror. Förutom åldersgräns finns det andra krav i samband med försäljning av tobaksvaror, som utformning av tobaksförpackningarna, märkning och skyltning som kommunen kontrollerar vid tillsynsbesöken.

Du kan läsa om regler och krav vid Försäljning av tobaksvaror till konsumenter Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som säljer tobaksvaror behöver ha en egenkontroll för din försäljning. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. I egenkontrollen ska du bland annat skriva ner hur du och din personal kommer att arbeta för att ingen under 18 år ska kunna köpa tobaksvaror i din verksamhet. 

Egenkontrollen blir en trygghet både för dig som ansvarig och dina anställda. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt underlag när kommunen genomför tillsyn i din verksamhet. 

Egenkontrollen ska du lämna in till kommunen i tillsammans med din anmälan.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, mall , 1.5 MB.

För mer information om egenkontroll kan du läsa Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, snus, pip- och rulltobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Läs mer om Tobak Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbsida.

E-cigaretter

Du som planerar att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla försäljningen till kommunen innan du får börja.

Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare , 605.1 kB.

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift för verksamheter som säljer e-cigaretter. Tillsynsavgiften för år 2021 är 1 800 kronor.

Kommunen tar inte ut någon avgift för att handlägga en anmälan om försäljning av e-cigaretter.

Kommunen utför tillsyn hos verksamheter som säljer e-cigaretter. Förutom åldersgräns finns det andra krav i samband med försäljning av e-cigaretter som krav på innehåll och utformning, innehållsdeklaration och hälsovarning.

Du kan läsa mer om regler och krav på sidan Frågor och svar om e-cigaretter och påfyllningsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som säljer e-cigaretter behöver ha en så kallad egenkontroll för din försäljning. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. I egenkontrollen ska du bland annat skriva ner hur du och din personal kommer att arbeta för att ingen under 18 år ska kunna köpa e-cigaretter i din verksamhet. 

Du kan läsa mer egenkontroll i Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

En e-cigarett, eller en elektronisk cigarett som den också kallas, är en produkt som används för att få i sig nikotinånga via ett munstycke.

Vill du veta mer kan du läsa Frågor och svar om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Senast uppdaterad: 15 februari 2021