Tobak och e-cigaretter

Det är 18-årsgräns i Sverige för att få köpa tobak och e-cigaretter. Det är kommunen som utför kontroller på ställen som säljer tobak och/eller e-cigaretter. Det är också vi som kontrollerar att människor inte tillåts röka på platser där man inte får det.

En ny tobakslag börjar gälla den 1 juli 2019.

Detaljhandel - Du som säljer tobaksvaror till konsumenter kan läsa mer om hur de nya reglerna påverkar din verksamhet i Folkhälsomyndighetens informationsblad Du måste ansöka om tillstånd för att sälja tobak till konsumenterlänk till annan webbplats.

Partihandel - Är du partihandlare kan du läsa mer om de nya tobaksreglerna och hur de påverkar din verksamhet i Folkhälsomyndihetens informationsblad Du som är partihandlare måste ansöka om tillstånd för att sälja tobaklänk till annan webbplats 

Övriga - Den nya tobakslagen innehåller även bestämmelser om fler rökfria miljöer. Läs mer i Folkhälsomyndighetens informationsblad Nya regler om rökfria utomhusmiljöerlänk till annan webbplats.

Om du planerar att sälja tobak och/eller e-cigaretter behöver du först ansöka om ett tillstånd från kommunen. Du måste ansöka om tillstånd oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning. Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Tillsammans med din ansökan behöver du även lämna en finansieringsplan, det vill säga en plan där du redovisar hur din verksamhet finansieras.

Finansieringsplan, bilaga till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Du som redan har ett tillstånd betydande ändringar som påverkar din försäljning av tobaksvaror ska du anmäla det till kommunen. Du ska också lämna in en anmälan om försäljningen kommer att upphöra.

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

För att få sälja tobak och/eller e-cigaretter till detaljhandlare behöver du ett tillstånd från kommunen.  Du måste ansöka om tillstånd oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning. Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel)Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Tillsammans med din ansökan behöver du även lämna en finansieringsplan, det vill säga en plan där du redovisar hur din verksamhet finansieras.

Finansieringsplan, bilaga till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Innan du gör betydande ändringar som påverkar din försäljning av tobaksvaror ska du anmäla det till kommunen. Du ska också lämna in en anmälan om försäljningen kommer att upphöra.

Anmälan om betydande förändringar (partihandel)Anmälan om upphörande av tillstånd (partihandel)

Senast uppdaterad: 28 augusti 2019