Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Tobak och e-cigaretter

Det är 18-årsgräns i Sverige för att få köpa tobak och e-cigaretter. Det är kommunen som utför kontroller på ställen som säljer tobak och/eller e-cigaretter. Det är också vi som kontrollerar att människor inte tillåts röka på platser där man inte får det.

Om du planerar att sälja tobak och/eller e-cigaretter behöver du först ansöka om ett tillstånd från kommunen. Du måste ansöka om tillstånd oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning. Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållareEgenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Tillsammans med din ansökan behöver du även lämna en finansieringsplan, det vill säga en plan där du redovisar hur din verksamhet finansieras.

Finansieringsplan, bilaga till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Innan du gör betydande ändringar som påverkar din försäljning av tobaksvaror ska du anmäla det till kommunen. Du ska också lämna in en anmälan om försäljningen kommer att upphöra.

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

För att få sälja tobak och/eller e-cigaretter till detaljhandlare behöver du ett tillstånd från kommunen.  Du måste ansöka om tillstånd oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning. Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel)Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållareEgenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Tillsammans med din ansökan behöver du även lämna en finansieringsplan, det vill säga en plan där du redovisar hur din verksamhet finansieras.

Finansieringsplan, bilaga till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Innan du gör betydande ändringar som påverkar din försäljning av tobaksvaror ska du anmäla det till kommunen. Du ska också lämna in en anmälan om försäljningen kommer att upphöra.

Anmälan om betydande förändringar (partihandel)Anmälan om upphörande av tillstånd (partihandel)

Senast uppdaterad: 18 november 2019