Skyddsjakt

Om vilda djur far illa eller ställer till olägenheter för människors hälsa inom tätbebyggt område kan miljökontoret anlita en skytt för att avliva och ta bort djuren. Innan man gör det tittar man på om det istället går att ändra på förutsätt­ningarna för djuren på den platsen.

Djur söker sig ofta till platser där människor lever och verkar för att söka skydd, boplatser och framförallt föda. I tätbebyggda områden bör du tänka på att dina egna aktiviteter kan utsätta grannar för olägenheter. Det finns mycket som du kan göra för att hålla djur borta från din tomt och bostadsområde.

  • Släng äpplen och annan fallfrukt i komposten.
  • Överdriv inte matning vid fågelbordet då maten lockar till sig rådjur,
    kråkfåglar, duvor och även råttor.
  • Håll komposten täckt eller undvik helt att exponera köksavfall på tomten.
  • Kontinuerlig störning får ofta djuren att flytta.
  • Om djur matas vintertid lär de sig var det finns mat och mister sin rädsla
    för människor. Det kan leda till att de återkommer och äter annat som odlas.

Det är vanligt att miljökontoret får in klagomål på fåglar. En avskjutning löser sällan problemet annat än för stunden. En fastighetsägare ska därför alltid i första hand själv försöka lösa problemet. Det kan röra sig om att sätta upp fågelskrämmor eller på annat vis förhindra fåglar att bygga bo eller slå sig ner på mark, takkanter, hängrännor m.m. Du kan också vända dig till ett skadedjursbolag för hjälp.

Det händer att älgar söker sig in i människors trädgårdar. Vanligtvis kanske detta inte är något problem, men skulle älgen vara aggressiv och dessutom vistas nära skolor blir det en olägenhet och kan anmälas till miljökontoret.

Det är inte ovanligt att rådjur söker sig in i trädgårdar för att kalasa på alla läckerheter som finns där. Detta betraktas inte som olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljökontoret. Däremot kan det fattas beslut om avskjutning under vissa förutsättningar.

Misstänker du att en räv har skabb kan du kontakta markägaren, polisen eller oss.

Räv som angripits av skabb utgör en risk för spridning av ohyran, framförallt till hund. Eftersom skabbangreppet försvagar rävarna söker sig många av dem till bebyggelse där de lätt kan finna mat i t.ex. komposter. Skabben är mycket plågsam för räven som till slut svälter ihjäl.

Inom tätbebyggt område

Observerar du en skabbräv inom tätbebyggt område kan du anmäla detta till oss. Vi förmedlar då dina kontaktuppgifter vidare till kommunjägaren, som i sin tur kontaktar dig. Tänk på att vår kommunjägare arbetar på frivillig basis så det är inte säkert att utryckning kan ske omedelbart.

Jakt på skabbräv kan ta tid då rävarna hela tiden rör på sig och jägarna inte hinner fram till den plats där de senast observerats.

Utanför tätbebyggt område

Utanför tätbebyggt område är det jakträttsinnehavaren som ska kontaktas. Du når dessa genom markägaren eller polisen.

Om problemet är allvarligt och åtgärder för att avhjälpa det inte fungerar kan du som fastighetsägare få hjälp med avlivning/avskjutning av kommunjägare. Avskjutningen sker mot en avgift och kommunen förmedlar då kontakten mellan dig och kommunjägaren.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024