Cisterner

Har du en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja? Oavsett om du är privatperson eller företagare så behöver du göra en anmälan till miljökontoret.

Cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor blir med tiden utsatta för olika slags angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen och brandfarliga vätskor. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter. Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Anmäl din cistern

Innan du installerar en cistern för att hantera spillolja eller brandfarlig vätska med flampunkt upp till 100 °C behöver du göra en anmälan till miljökontoret. Med spillolja avses avfall som utgörs av mineralbaserad, syntetisk eller vegetabilisk smörjolja, olja som varit avsedd för ett industriellt ändamål, eldningsolja, eller oljehaltigt drivmedel. Anmälan krävs för

  • cistern (som rymmer mer än en kubikmeter) i eller ovan mark,
  • hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde,
  • cistern som tas ur bruk.

Observera att ingen skillnad görs för stationär eller tillfällig användning.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras samt avlägsnas eller fyllas med sand. Cisternen ska i första hand avlägsnas och i andra hand lämnas kvar. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Redovisa intyg från rengöring av cistern som utförts av
sakkunnig.

Anmälan om installation/avinstallation av cistern , 481.3 kB.

Brandfarlig vara

En anmälan eller ansökan om tillstånd ska göras till Brandkåren norra Dalarna

  • vid all förvaring av brandfarlig vara på mer än 100 liter.

Det finns vissa undantag, så hör gärna av dig till brandkåren för att få veta mer.

Det kan även krävas bygglov i följande fall

Besiktning av cistern

Alla cisterner ska besiktigas regelbundet; vart tredje, sjätte eller tolfte år.

När just din cistern ska besiktigas ser du på kontrollrapporten du fick när cisternen senast besiktigades. Det är ditt ansvar att kunna visa oss kontrollrapporten om vi besöker dig.

Besiktningstid ska du själv beställa hos ett godkänt (ackrediterat) företag. Du hittar godkända företag på Swedacs webbsida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 22 april 2024