Buller

Ska du utföra arbete som orsakar störande buller eller använda högtalare som kan störa på offentlig plats eller i bostadsområden behöver du tillstånd från Polisen.

Barn som håller för öronen på grund av störande buller

Du måste ha tillstånd från polisen för att utföra arbete som andra personer på offentliga platser kan bli störda av. Exempel på arbete som kan vara störande är

  • krossning
  • pålning
  • nitning.

Du måste även ha tillstånd om du ska använda högtalaranläggning med musik eller tal med så hög volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022