Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Brandfarliga och explosiva varor

Om du ska hantera större mängder brandfarlig vara behöver du tillstånd. Det gäller också hantering, överföring och import av explosiva varor.

Fyrverkeri mot mörk himmel

Det är Brandkåren norra Dalarna som ansvarar för tillstånden. Det är också de som ansvarar för obligatoriska brandskyddskontroller.

Brandfarlig vara

Om du ska förvara dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja över en viss mängd, eller om du ska hantera brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde är det bra att kontakta en miljöhandläggare för att få veta vad som gäller. Det gäller både privatpersoner och företag.

Senast uppdaterad: 26 november 2019