Avfall

Avfall är inte längre bara sopor, utan också en resurs som ska tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och vi kan gemensamt spara på naturens tillgångar.

Återvinningscentralen i Särna

Grovavfall och återvinningscentraler

Det är det kommunala bolaget Nodava som sköter driften av de bemannade återvinningscentralerna. Där kan du lämna grovavfall som till exempel

  • möbler
  • metallskrot
  • vitvaror
  • farligt avfall
  • elavfall.

Hushållsavfall

Det är även Nodava som sköter insamling av hushållsavfall i kommunen. Det är alltså dit du vänder dig med dina frågor om hushållsavfall.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2019