Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn

Du som söker ett serveringstillstånd för alkholdrycker behöver betala en avgift för handläggningen. Avgiften tas ut oavsett om du får tillståndet eller inte. Du ska också betala för den tillsyn som kommunen genomför. Den årliga tillsynsavgiftens storlek baseras på årsomsättningen av alkoholdrycker.

Avgifterna gäller för år 2020.

Kommunen tar ut avgifter för att handlägga din ansökan eller anmälan om ändring vid stadigvarande serveringstillstånd. Avgifterna gäller för år 2020.

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, 10 000 kronor.
 • Ägarförändringar inom ett bolag, 10 000 kronor.
 • Förändringar inom en styrelse, 6 000 kronor.
 • Ändringar i serveringstillstånd, 6 000 kronor.
 • Övriga ändringar i serveringstillstånd, 6 000 kronor.
 • Tillstånd för provsmakning, 2 300 kronor.
 • Anmälan om lokal för cateringtillstånd, 500 kronor.

Kommunen tar ut avgifter för att handlägga din ansökan eller anmälan om ändring vid tillfälligt serveringstillstånd. Avgifterna gäller för år 2020.

 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, allmänhet, 8 000 kronor.
 • Tillfälligt utökande av serveringstid, 2 000 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, 1 500 kronor.

Kommunen genomför tillsyn hos verksamheter som har serveringstillstånd. Vid tillsynen kontrollerar kommunen att verksamheterna följer de regler som finns för servering av alkoholdrycker och de villkor som finns i serveringtillståndet.

Kommunen tar ut tillsynsavgifter via årlig tillsynsavgift eller timavgift. Timavgiften år 2020 är 960 kronor.

Årlig tillsynsavgift

Kommunen tar ut en tillsynsavgift från de verksamheter som har ett stadigvarande serveringstillstånd. Tillsynsavgiften baseras på hur stor omsättnig verksamheten har för alkoholdrycker under ett år.

Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd, avgifter år 2020

Årsomsättning av alkoholdrycker                    

Avgift per år

1 - 100 000 kronor per år

2 200 kronor

100 001 - 250 000 kronor per år

4 200 kronor

250 001 - 500 000 kronor per år

6 300 kronor

500 001 - 1 000 000 kronor per år

7 500 kronor

1 000 001 - 1 500 000 kronor per år

10 000 kronor

1 500 001 - 2 000 000 kronor per år

12 500 kronor

2 000 001 - 4 000 000 kronor per år

15 000 kronor

4 000 001 - 6 000 000 kronor per år

17 500 kronor

6 000 001 - 8 000 000 kronor per år

20 000 kronor

8 000 001 - 10 000 000 kronor per år

24 000 kronor

10 000 001 -

28 000 kronor

Kostnader för prov och utbildningar inom Älvdalens kommun år 2020.

 • Kunskapsprov, 1 800 kronor per tillfälle.
 • Kunskapsprov slutet sällskap, 900 kronor per tillfälle.
 • Ansvarsfull alkoholservering, 500 kronor per person (inklusive fika och lunch).
Senast uppdaterad: 4 maj 2020