Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn

Du som söker ett serveringstillstånd för alkoholdrycker behöver betala en avgift för handläggningen. Avgiften tas ut oavsett om du får tillståndet eller inte. Du ska också betala för den tillsyn som kommunen genomför. Den årliga tillsynsavgiftens storlek baseras på verksamhetens årsomsättning av alkoholdrycker.

Avgifterna gäller för år 2023.

Du behöver betala en avgift till kommunen när du ansöker om ett nytt serveringstillstånd. Du som redan har ett serveringstillstånd behöver även betala en avgift när du gör vissa ändringar i din verksamhet.

Avgifterna gäller för år 2023.

Ansökan om

 • nytt stadigvarande serveringstillstånd, 10 000 kronor
 • tillstånd för provsmakning, 2 300 kronor.

Anmälan om

 • ändrade ägarförhållanden inom ett bolag, 10 000 kronor
 • förändringar inom en styrelse, 6 000 kronor
 • ändringar i serveringstillstånd, 6 000 kronor
 • övriga ändringar i serveringstillstånd, 6 000 kronor
 • anmälan om lokal för cateringtillstånd, 500 kronor.

Du behöver betala en avgift till kommunen när du ansöker om ett nytt tillfälligt serveringstillstånd. Du som redan har ett tillfälligt serveringstillstånd behöver även betala en avgift när du gör vissa ändringar i din verksamhet.

Avgifterna gäller för år 2023.

Ansökan om

 • tillfälligt serveringstillstånd - servering till allmänhet, 8 000 kronor
 • tillfälligt utökande av serveringstid, 2 000 kronor
 • tillfälligt serveringstillstånd - slutet sällskap, 1 500 kronor.

Kommunen genomför tillsyn hos verksamheter som säljer folköl och hos verksamheter som har serveringstillstånd. Vid tillsynen kontrollerar kommunen att verksamheterna följer de regler som finns för servering av alkoholdrycker och de villkor som finns i serveringstillståndet.

Årlig tillsynsavgift

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift från de verksamheter som säljer folköl eller som har ett stadigvarande serveringstillstånd. Tillsynsavgiftens storlek baseras på hur stor omsättning verksamheten har för alkoholdrycker under ett år.

Serveringstillstånd

Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd, avgifter år 2023

Årsomsättning av alkoholdrycker                    

Avgift per år

1 - 100 000 kronor per år

2 200 kronor

100 001 - 250 000 kronor per år

4 200 kronor

250 001 - 500 000 kronor per år

6 300 kronor

500 001 - 1 000 000 kronor per år

7 500 kronor

1 000 001 - 1 500 000 kronor per år

10 000 kronor

1 500 001 - 2 000 000 kronor per år

12 500 kronor

2 000 001 - 4 000 000 kronor per år

15 000 kronor

4 000 001 - 6 000 000 kronor per år

17 500 kronor

6 000 001 - 8 000 000 kronor per år

20 000 kronor

8 000 001 - 10 000 000 kronor per år

24 000 kronor

10 000 001 -

28 000 kronor

Kostnader för prov och utbildningar inom Älvdalens kommun år 2023.

 • Kunskapsprov, 1 800 kronor per tillfälle.
 • Kunskapsprov slutet sällskap, 900 kronor per tillfälle.
 • Ansvarsfull alkoholservering, 500 kronor per person (inklusive fika och lunch).
Senast uppdaterad: 25 april 2023