Alkohol och folköl

För att få servera och sälja alkohol till allmänheten eller i ett slutet sällskap krävs ett serveringstillstånd från kommunen. Vid servering eller försäljning av folköl behövs inget serveringstillstånd, däremot ska hanteringen anmälas i förväg till kommunen.

Vinglas på dukat bord

Viktigt - sök ditt tillstånd i tid!

Det är viktigt att du söker ditt tillstånd i tid, särskilt inför högsäsonger, sommar och vinter.

En bra riktlinje är att skicka in din ansökan senast 30 april för att du ska hinna få ditt tillstånd inför sommaren.

Inför vintersäsongen behöver du skicka in din ansökan senaste 31 oktober.

Alkohol

För att få sälja spritdrycker, starköl, vin, cider och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten eller i ett slutet sällskap behöver du ett serveringstillstånd från kommunen. Du kan söka tillstånd för

 • stadigvarande servering i restaurang
 • tillfällig servering vid exempelvis konsert eller dans
 • servering till slutet sällskap
 • provsmakning.

Tillfälligt serveringstillstånd kan du få högst tolv gånger per år eller för en sammanhängande period på maximalt två månader.

Du kan ansöka om och hantera ditt serveringstillstånd via våra e-tjänster.

E-tjänster för serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Stadigvarande förändringar

Innan du gör några stadigvarande förändringar i din serveringsverksamhet ska du anmäla eller ansöka om ändringarna hos kommunen. Du anmäler/ansöker enklast via våra e-tjänster för serveringstillstånd Länk till annan webbplats..

Du behöver anmäla

 • nytt bolagsnamn eller ny bolagsadress
 • ändrade ägarförhållanden inom ett bolag
 • förändringar inom en styrelse
 • lokal för cateringtillstånd
 • olika typer av uppehåll - som till exempel om du planerar att stänga din restaurang en viss period för semester eller för säsongen
 • om verksamheten upphör.

Du behöver ansöka om

 • ändrat serveringsutrymme
 • utökad serveringstid
 • vilka alkoholdrycker som ska serveras på restaurangen

Om du lägger ner din verksamhet måste du anmäla att ditt serveringstillstånd ska upphöra.

Älvdalens kommun har tagit fram Riktlinjer för serveringstillstånd , 484.6 kB.. Där finns riktlinjer för

 • serveringslokalen och mat
 • vilka myndigheter som ska vara remissinstanser
 • bedömning av störningsrisk för närområdet
 • kommunens tillsynsverksamhet och avgifter
 • serveringstider
 • ordning och nykterhet
 • uteserveringar och gemensamma serveringsutrymmen
 • cateringverksamhet
 • kryddning av snaps och provsmakning

Målen med riktlinjerna är att

 • minska överkonsumtion av alkohol (särskilt fokus ligger på ungdomar och unga vuxna)
 • bidra till en förbättrad folkhälsa
 • bidra till att endast seriösa entreprenörer får tillstånd
 • tydliggöra sambandet mellan matservering och alkoholservering
 • se till att den som söker tillstånd ska få ett professionellt och tydligt bemötande
 • verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang.

Stadigvarande serveringstillstånd

I genomsnitt tar det ungefär 60 dagar från att en ansökan kommer in till oss tills vi kan utfärda ett stadigvarande serveringstillstånd. Den största delen av handläggningstiden går åt för att se till att ansökan innehåller alla underlag som behövs. När ansökan väl är komplett tas beslut i ärendet, vanligtvis inom 5 arbetsdagar.

Tillfälliga serveringstillstånd

Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd är i genomsnitt totalt cirka 20 dagar. Den största delen av handläggningstiden behövs för att se till att ansökan innehåller alla uppgifter som krävs. När ansökan väl är komplett tas beslut i ärendet, vanligtvis inom 2 arbetsdagar.

Långa handläggningstider

Oftast beror långa handläggningstider för serveringstillstånd på att den som söker tillståndet inte har skickat in alla underlag som krävs. Vissa underlag som ska skickas in tillsammans med ansökan får inte vara äldre än 3 månader. Handläggningstiderna kan också bli längre under semesterperioder då även svar från andra myndigheter kan dra ut på tiden.

Du som söker serveringstillstånd ska betala en avgift till kommunen för handläggningen av tillståndet. Avgiften betalar du innan handläggningen börjar och du betalar den oavsett om du får tillståndet eller inte. Du som beviljas ett serveringstillstånd behöver också betala en tillsynsavgift.

Du behöver också betala avgifter i samband med att du anmäler eller ansöker om ändringar i din verksamhet.

Läs om kostnader för serveringstillstånd och tillsyn på sidan  Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.

Kommunen gör tillsyn hos verksamheter som har serveringstillstånd. Vid tillsynen kontrolleras att verksamheterna följer de regler som finns för servering av alkoholdrycker och de villkor som finns i serveringstillståndet.

Kommunen tar ut tillsynsavgifter via årlig avgift eller timavgift.

Läs mer om tillsynsavgifter på sidan Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.

Kunskapsprov

Du som vill servera alkoholdrycker ska göra ett kunskapsprov för att visa att du känner till de regler som finns för servering av alkoholdrycker.

Du kan läsa mer om Kunskapsprov om alkohollagstiftning Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vill du göra kunskapsprovet ska du kontakta vår alkoholhandläggare. Du kan göra provet i Älvdalen, Särna eller Idre. Kostnaden för ett kunskapsprov hittar du på sidan Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.

Ansvarsfull alkoholservering

Det är viktigt att din personal har kunskaper inom området. Målet med utbildningen är att

 • minska krogrelaterat våld
 • minska överservering
 • minska narkotika i krogmiljö
 • minska risken för att underåriga köper alkohol på krogen.

All din personal bör därför gå utbildningen Ansvarsfull alkoholservering.

Utbildning 2023

Årets utbildning för Ansvarsfull alkoholservering hålls den 13-14 december 2023 i Idre (två heldagar). Utbildningen kostar 800 kronor plus moms per deltagare (fika och lunch ingår). Anmälan är bindande och ska göras senast 30 november 2023.
För anmälan och frågor, kontakta alkoholhandläggare Louise Eriksson.

Läs mer om Ansvarsfull alkoholservering Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som har ett serveringstillstånd behöver utse en i personalen som är serveringsansvarig. Det ska vara tydligt vem som har serveringsansvaret när din verksamhet har öppet.

Det är inte kommunens alkoholhandläggare som avgör om en person är lämplig som serveringsansvarig. Det är du som har serveringstillståndet som avgör det.

Meddela kommunen

Du ska alltid meddela kommunen när du utser en eller flera serveringsansvariga. Du ska också meddela oss när du byter serveringsansvarig personal. Det gör du enklast via våra e-tjänster.

Anmäl serveringsansvariga personer Länk till annan webbplats.

Krögarträffar

 • 23 maj 2023
 • 21 november 2023

Mer information om krögarträffarna kommer senare.

Vad är en krögarträff?

En till två gånger per år bjuder Älvdalens kommun in de som berörs av serveringstillstånd (t ex restaurangägare, vd, restaurangchef, kökschef, platschef, polis, ordningsvakt) till krögarträffar.

Det är kommunens alkoholhandläggare och lokalpolisen som håller i krögarträffarna. På träffarna diskuterar vi

 • krögarnas planering för kommande säsong
 • polisens närvaro inom kommunen
 • finns det några orosmoment?
 • information från kommunen
 • övriga frågor.

Lämna dina önskemål

Du får gärna lämna önskemål på diskussionspunkter till krögarträffarna. Det finns även möjlighet att bjuda in externa gäster och föreläsare. Dina önskemål kan du lämna till kommunens alkoholhandläggare.

Vad är ett slutet sällskap?

Du behöver vanligtvis ansöka om serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker i ett slutet sällskap.

Med ett slutet sällskap menas en begränsad krets människor som är bestämda i förväg, och där

 • en förteckning över det slutna sällskapet finns till hands vid arrangemanget
 • lokalen inte är öppen för nya gäster under tillställningen
 • sällskapet har någon form av gemensamt intresse förutom det aktuella arrangemanget, till exempel en förening eller en arbetsplats
 • arrangemanget inte annonserats ut till allmänheten via till exempel tidningsannonser eller sociala medier.

Efter beviljat serveringstillstånd ska varje serveringstillfälle anmälas till kommunen.

Servering i slutet sällskap utan tillstånd

Du behöver däremot inte söka tillstånd för att servera alkoholdrycker i ett slutet sällskap om serveringen uppfyller samtliga fyra punkter

 • ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
  Ett bröllop och en jubileumsfest är exempel på när kriteriet för enstaka tillfälle kan anses uppfyllt. Återkommande föreningsmöten och pubkvällar på arbetsplatser tillhör däremot inte denna kategori. Deltagarna ska vara bestämda i förväg och en förteckning över dessa ska finnas upprättad.
 • utan vinstintresse
  Vinst avser inte enbart pengar utan även exempelvis varor, tjänster eller goodwill. 
 • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  Det innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt för vare sig mat, entré, garderob eller för andra varor eller tjänster.
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker.

Alkohollagen ska följas i slutet sällskap

Även i ett slutet sällskap ska du som arrangör se till att serveringen av alkoholdrycker sker på ett ansvarsfullt sätt och att alkohollagen följs.

Folköl

Folköl har en alkoholhalt på 2,26-3,5 (volym)procent och får säljas i vanliga matbutiker till personer som har fyllt 18 år, under förutsättning att försäljningen har anmälts till kommunen. Även matställen får servera folköl om serveringen är anmäld till kommunen.

Du som har ett serveringstillstånd behöver inte göra någon separat anmälan för att få sälja eller servera folköl. 

Tillsammans med din anmälan ska du lämna in ett egenkontrollprogram.

Anmäl försäljning eller servering av folköl , 222.7 kB.

Du som säljer folköl behöver ha en egenkontroll för din försäljning. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. I egenkontrollen ska du bland annat skriva ner hur du och din personal kommer att arbeta för att ingen under 18 år ska kunna köpa folköl i din verksamhet. 

Egenkontrollen blir en trygghet både för dig som ansvarig och dina anställda. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt underlag när kommunen genomför tillsyn i din verksamhet. 

Egenkontrollprogrammet ska du lämna in till kommunen i tillsammans med din anmälan.

Har du beviljat serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften för folköl i den tillsynsavgift du betalar för serveringstillståndet.

Har du inget beviljat serveringstillstånd behöver du betala en årligt tillsynsavgift för folköl. Läs om kostnader för försäljning och tillsyn på sidan Avgifter vid försäljning av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel.

Kommunen utför tillsyn hos verksamheter som säljer och serverar folköl. Förutom åldersgräns finns det andra krav i alkohollagen som verksamheterna ska följa, som skyltning och förbud att sälja folköl vid misstanke om langning.

Du kan läsa om regler och krav på Folkhälsomyndighetens webbplats (folkhalsomyndigheten.se)

Senast uppdaterad: 17 januari 2024