Alkohol och folköl

För att få servera och sälja alkohol till allmänheten eller i ett slutet sällskap krävs ett serveringstillstånd från kommunen. Vid servering eller försäljning av folköl behövs inget serveringstillstånd, däremot ska hanteringen anmälas i förväg till kommunen.

Vinglas på dukat bord

Alkohol

För att få sälja spritdrycker, starköl, vin, cider och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten eller i ett slutet sällskap behöver du ett serveringstillstånd från kommunen. Du kan söka tillstånd för

 • stadigvarande servering i restaurang
 • tillfällig servering vid exempelvis konsert eller dans
 • servering till slutet sällskap
 • provsmakning.

Tillfälligt serveringstillstånd kan du få högst tolv gånger per år eller för en sammanhängande period på maximalt två månader.

Du som har e-legitimation kan ansöka om serveringstillstånd via vår e-tjänst.

Ansök om serveringstillstånd via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du som saknar e-legitimation får ansöka om serveringstillstånd med hjälp av de här två blanketterna:

 1. Ansökan om serveringstillstånd , 422.3 kB.
 2. Budget och finansieringsplan , 148.4 kB.

Stadigvarande förändringar

Innan du genomför några stadigvarande förändringar i din serveringsverksamhet ska du anmäla eller ansöka om dessa hos kommunen.

Du behöver anmäla

 • nytt bolagsnamn eller ny bolagsadress
 • ändrade ägarförhållanden inom ett bolag
 • förändringar inom en styrelse
 • lokal för cateringtillstånd
 • olika typer av uppehåll - som till exempel om du planerar att stänga din restaurang en viss period för semester eller för säsongen
 • om verksamheten upphör.

Du behöver ansöka om

 • ändrat serveringsutrymme
 • utökad serveringstid
 • vilka alkoholdrycker som ska serveras på restaurangen

Om du lägger ner din verksamhet måste du anmäla att ditt serveringstillstånd ska upphöra.

Du som söker serveringstillstånd ska betala en avgift till kommunen för handläggningen. Avgiften betalar du innan handläggningen börjar och du betalar den oavsett om du får tillståndet eller inte. Du som beviljas ett serveringstillstånd behöver också betala en tillsynsavgift.

Läs om kostnader för serveringstillstånd och tillsyn på sidan  Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.

Kommunen gör tillsyn hos verksamheter som har serveringstillstånd. Vid tillsynen kontrolleras att verksamheterna följer de regler som finns för servering av alkoholdrycker och de villkor som finns i serveringstillståndet.

Kommunen tar ut tillsynsavgifter via årlig avgift eller timavgift.

Läs mer om tillsynsavgifter på sidan Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.

Kunskapsprov

Du som vill servera alkoholdrycker ska göra ett kunskapsprov för att visa att du känner till de regler som finns för servering av alkoholdrycker.

Du kan läsa mer om Kunskapsprov om alkohollagstiftning Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vill du göra kunskapsprovet ska du kontakta vår alkoholhandläggare. Du kan göra provet i Älvdalen, Särna eller Idre. Kostnaden för ett kunskapsprov hittar du på sidan Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.

Ansvarsfull alkoholservering

Det är viktigt att din personal har kunskaper inom området. All din personal bör därför gå utbildningen Ansvarsfull alkoholservering.

Läs mer om Ansvarsfull alkoholservering Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som har ett serveringstillstånd behöver utse en i personalen som är serveringsansvarig. Det ska vara tydligt vem som har serveringsansvaret när din verksamhet har öppet.

Det är inte kommunens alkoholhandläggare som avgör om en person är lämplig som serveringsansvarig. Det är du som har serveringstillståndet som avgör det.

Meddela kommunen

Du ska alltid meddela kommunen när du utser en eller flera serveringsansvariga. Du ska också meddela oss när du byter serveringsansvarig personal.

Anmäl serveringsansvariga personer , 253.7 kB.

Krögarträffar 2021

 • 29 juni Älvdalen
 • 9 november Idre

Mer information om krögarträffarna 2021 kommer senare.

Vad är en krögarträff?

En till två gånger per år bjuder Älvdalens kommun in de som berörs av serveringstillstånd (t ex restaurangägare, vd, restaurangchef, kökschef, platschef, polis, ordningsvakt) till krögarträffar.

Det är kommunens alkoholhandläggare och lokalpolisen som håller i krögarträffarna. På träffarna diskuterar vi

 • krögarnas planering för kommande säsong
 • polisens närvaro inom kommunen
 • finns det några orosmoment?
 • information från kommunen
 • övriga frågor.

Lämna dina önskemål

Du får gärna lämna önskemål på diskussionspunkter till krögarträffarna. Det finns även möjlighet att bjuda in externa gäster och föreläsare. Dina önskemål kan du lämna till kommunens alkoholhandläggare.

Vad är ett slutet sällskap?

Du behöver vanligtvis ansöka om serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker i ett slutet sällskap.

Med ett slutet sällskap menas en begränsad krets människor som är bestämda i förväg, och där

 • en förteckning över det slutna sällskapet finns till hands vid arrangemanget
 • lokalen inte är öppen för nya gäster under tillställningen
 • sällskapet har någon form av gemensamt intresse förutom det aktuella arrangemanget, till exempel en förening eller en arbetsplats
 • arrangemanget inte annonserats ut till allmänheten via till exempel tidningsannonser eller sociala medier.

Efter beviljat serveringstillstånd ska varje serveringstillfälle anmälas till kommunen.

Servering i slutet sällskap utan tillstånd

Du behöver däremot inte söka tillstånd för att servera alkoholdrycker i ett slutet sällskap om serveringen uppfyller samtliga fyra punkter

 • ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
  Ett bröllop och en jubileumsfest är exempel på när kriteriet för enstaka tillfälle kan anses uppfyllt. Återkommande föreningsmöten och pubkvällar på arbetsplatser tillhör däremot inte denna kategori. Deltagarna ska vara bestämda i förväg och en förteckning över dessa ska finnas upprättad.
 • utan vinstintresse
  Vinst avser inte enbart pengar utan även exempelvis varor, tjänster eller goodwill. 
 • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  Det innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt för vare sig mat, entré, garderob eller för andra varor eller tjänster.
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker.

Alkohollagen ska följas i slutet sällskap

Även i ett slutet sällskap ska du som arrangör se till att serveringen av alkoholdrycker sker på ett ansvarsfullt sätt och att alkohollagen följs.

Folköl

Folköl har en alkoholhalt på 2,26-3,5 (volym)procent och får säljas i vanliga matbutiker till personer som har fyllt 18 år, under förutsättning att försäljningen har anmälts till kommunen. Även matställen får servera folköl om serveringen är anmäld till kommunen.

Du som har ett serveringstillstånd behöver inte göra någon separat anmälan för att få sälja eller servera folköl. 

Tillsammans med din anmälan ska du lämna in ett egenkontrollprogram.

Anmäl försäljning eller servering av folköl , 222.7 kB.

Du som säljer folköl behöver ha en egenkontroll för din försäljning. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. I egenkontrollen ska du bland annat skriva ner hur du och din personal kommer att arbeta för att ingen under 18 år ska kunna köpa folköl i din verksamhet. 

Egenkontrollen blir en trygghet både för dig som ansvarig och dina anställda. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt underlag när kommunen genomför tillsyn i din verksamhet. 

Egenkontrollprogrammet ska du lämna in till kommunen i tillsammans med din anmälan.

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift för verksamheter som säljer folköl. Tillsynsavgiften för år 2021 är 1 800 kronor.

Kommunen tar inte ut någon avgift för att handlägga en anmälan om försäljning eller servering av folköl.

Kommunen utför tillsyn hos verksamheter som säljer folköl. Förutom åldersgräns finns det andra krav i alkohollagen som verksamheterna ska följa, som skyltning och förbud att sälja folköl vid misstanke om langning.

Du kan läsa om regler och krav i Folkhälsomyndighetens broschyr Att sälja folköl Länk till annan webbplats..

Det finns även en kortversion av broschyren som bland annat innehåller praktiska råd till kassapersonal, se Att sälja folköl - snabbguide och praktiska råd Länk till annan webbplats. från Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad: 9 juni 2021