Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Alkohol och folköl

För att få servera och sälja alkohol till allmänheten eller i ett slutet sällskap krävs ett serveringstillstånd från kommunen. Vid servering eller försäljning av folköl behövs inget serveringstillstånd, däremot ska hanteringen anmälas i förväg till kommunen.

Vinglas på dukat bord

Alkohol

För att få sälja spritdrycker, starköl, vin, cider och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten eller i ett slutet sällskap behöver du ett serveringstillstånd från kommunen. Du kan söka tillstånd för

 • stadigvarande servering i restaurang
 • tillfällig servering vid exempelvis konsert eller dans
 • servering till slutet sällskap
 • provsmakning.

Ansök om tillstånd för servering av alkoholdrycker

Du som söker serveringstillstånd betalar en avgift till kommunen för handläggningen. Avgiften betalar du innan handläggningen påbörjas och du betalar den oavsett om du får tillståndet eller inte. Du som beviljas ett serveringstillstånd behöver även betala en tillsynsavgift.

Läs om kostnader för serveringstillstånd och tillsyn på sidan  Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.

Kommunen genomför tillsyn hos verksamheter som har serveringstillstånd. Vid tillsynen kontrollerar kommunen att verksamheterna följer de regler som finns för servering av alkoholdrycker och de villkor som finns i serveringtillståndet.

Kommunen tar ut tillsynsavgifter via årlig tillsynsavgift eller timavgift.

Läs mer om tillsynsavgifter på sidan Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.

Kunskapsprov

Du som vill servera alkoholdrycker ska visa att du kommer att göra det på ett ansvarsfullt sätt och genom att följa alkohollagen. Du ska därför genomföra ett kunskapsprov om de regler som finns för servering av alkoholdrycker.

Du kan läsa mer om Kunskapsprov om alkohollagstiftninglänk till annan webbplats på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vill du göra kunskapsprovet ska du kontakta alkoholhandläggaren. Du kan göra provet i Älvdalen, Särna eller Idre. Kostnaden för ett kunskapsprov hittar du på sidan Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.

Ansvarsfull alkoholservering

Det är viktigt att all din personal har kunskaper inom området. Din personal bör därför gå utbildningen Ansvarsfull alkoholservering.

Läs mer om Ansvarsfull alkoholserveringlänk till annan webbplats på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som har ett serveringstillstånd behöver utse en serveringsansvarig personal. Det ska vara tydligt vem som har serveringsansvaret när din verksamhet har öppet.

Det är inte kommunens alkoholhandläggare som avgör om en person är lämplig som serveringsansvarig. Det är du som har serveringstillståndet som ska göra det.

Meddela kommunen

Du ska alltid meddela kommunen när du utser en eller flera serveringsansvariga. Det gäller också om du byter serveringsansvarig personal.

Anmälan om serveringsansvariga personer

Krögarträffar 2020

 • Tisdag 14 april, klockan 14-16 i Älvdalen INSTÄLLT!
  (nytt datum kommer längre fram)
 • Tisdag 10 november, klockan 14-16 i Idre (Lodjuret)

Kommunen bjuder på smörgås.

Vad är en krögarträff?

En till två gånger per år bjuder Älvdalens kommun in de som berörs av serveringstillstånd (t ex restaurangägare, VD, restaurangchef, kökschef, platschef, polis, ordningsvakt) till krögarträffar.

Det är kommunens alkoholhandläggare och lokalpolisen somhåller i krögarträffarna. På träffarna diskuterar vi

 • krögarnas planering för kommande säsong
 • polisens närvaro inom kommunen
 • finns det några orosmoment?
 • information från kommunen
 • övriga frågor.

Lämna dina önskemål

Du får gärna lämna önskemål på diskussionspunkter till krögarträffarna. Det finns även möjlighet att bjuda in externa gäster och föreläsare. Dina önskemål kan du lämna till kommunens alkoholhandläggare.

Vad är ett slutet sällskap?

Du behöver vanligtvis serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker i ett slutet sällskap. Med ett slutet sällskap menas en begränsad krets människor som är bestämda i förväg, och där

 • en förteckning över det slutna sällskapet finns till hands vid arrangemanget
 • lokalen inte är öppen för nya gäster under tillställningen
 • sällskapet har någon form av gemensamt intresse förutom det aktuella arrangemanget, till exempel en förening eller en arbetsplats
 • arrangemanget inte annonserats ut till allmänheten via till exempel tidningsannonser eller sociala medier.

Servering i slutet sällskap utan tillstånd

Du behöver däremot inte söka tillstånd för att servera alkoholdrycker i ett slutet sällskap om serveringen uppfyller samtliga fyra punkter

 • ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
  Ett bröllop och en jubileumsfest är exempel på när kriteriet för enstaka tillfälle kan anses uppfyllt. Återkommande föreningsmöten och pubkvällar på arbetsplatser tillhör däremot inte denna kategori. Deltagarna ska vara bestämda i förväg och en förteckning över dessa ska finnas upprättad.
 • utan vinstintresse
  Vinst avser inte enbart pengar utan även exempelvis varor, tjänster eller goodwill. 
 • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  Det innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt för vare sig mat, entré, garderob eller för andra varor eller tjänster.
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker.

Alkohollagen ska följas i slutet sällskap

Även i ett slutet sällskap ska du som arrangör se till att serveringen av alkoholdrycker sker på ett ansvarsfullt sätt och att alkohollagen följs.

Folköl

Folköl har en alkoholhalt på 2,26-3,5 (volym)procent och får säljas i vanliga matbutiker till personer som har fyllt 18 år under förutsättning att försäljningen har anmälts till kommunen. Även matställen får servera folköl om serveringen är anmäld till kommunen.

Du som har ett serveringstillstånd behöver inte göra någon separat anmälan för att få sälja eller servera folköl. 

Tillsammans med din anmälan ska du lämna in ett egenkontrollprogram.

Anmäl försäljning eller servering av folköl

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift för verksamheter som säljer folköl. Tillsynsavgiften för år 2020 är 1 800 kronor.

Kommunen tar inte ut någon avgift för att handlägga en anmälan om försäljning eller servering av folköl.

Kommunen utför tillsyn hos verksamheter som säljer folköl. Förutom åldersgräns finns det andra krav i alkohollagen som verksamheterna ska följa, som skyltning och förbud att sälja folköl vid misstanke om langning.

Du kan läsa om regler och krav i Folkhälsomyndighetens broschyr Att sälja folköllänk till annan webbplats.

Det finns även en kortversion av broschyren som bland annat innehåller praktiska råd till kassapersonal, se Att sälja folköl - snabbguide och praktiska rådlänk till annan webbplats från Folkhälsomyndigheten.

Du som säljer folköl behöver ha en egenkontroll för din försäljning. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. I egenkontrollen ska du bland annat skriva ner hur du och din personal kommer att arbeta för att ingen under 18 år ska kunna köpa folköl i din verksamhet. 

Egenkontrollen blir en trygghet både för dig som ansvarig och dina anställda. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt underlag när kommunen genomför tillsyn i din verksamhet. 

Egenkontrollen ska du lämna in till kommunen i tillsammans med din anmälan.

Senast uppdaterad: 11 maj 2020