Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Rekrytera ny personal

Upplever du som företagare att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens? Här hittar du en rekryteringsguide som hjälper dig att välja rekryteringssätt. Informationen i rekryteringsguiden kommer från Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2020