Kompetensutvecklingsprojektet Framåt

Är du anställd eller arbetsgivare i företag i Älvdalens kommun? Då kan du kostnadsfritt utbilda dig inom digitalisering! Som deltagare i kompetensutvecklingsprojektet Framåt kan du bland annat lära dig mer om Office 365, digitala mötestekniker och sociala medier.

Hand som håller en mobiltelefon och en dator med statistik

Genom projektet Framåt får du som är anställd eller har företag inom besöksnäring och besöksnäringsberoende branscher i Älvdalens kommun möjlighet att utveckla dina kunskaper inom olika digitaliseringsområden. Till exempel får du lära dig att

  • arbeta smartare med Office 365
  • känna dig trygg i de olika digitala mötesteknikerna
  • kommunicera via sociala medier

och däremd också stärka företagets position på arbetsmarkanden.

Projektet pågår från 1 augusti 2020 till 1 juni 2022. Under projektiden kommer du att kunna delta i olika utbildningsinsatser. Bland annat workshops, aktviteter och rådgivning för företagare och dess anställda.

I projektets alla faser kommer vi arbeta med jämställdhet, icke diskriminerande och tillgänglighetsprinciper.

Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden och Älvdalens kommun. Du medfinansierar genom din tid som du lägger i projektets utbildningsaktiviteter.

Nyheter om projektet Framåt

Det här händer i projektet Framåt

Senast uppdaterad: 29 december 2020