Forum Älvdalen - en dörr in

Forum Älvdalen är till för dig som vill etablera ett företag, utveckla ett befintligt företag eller arrangera ett evenemang i Älvdalens kommun. Här får du träffa alla nödvändiga kontakter för ditt ärende vid ett och samma tillfälle.

Personer från flera olika verksamheter framför en datorskärm

För att underlätta för dig som vill genomföra ett evenemang, etablera ett företag eller utveckla din befintliga verksamhet finns Forum Älvdalen - en dörr in. Det är ett samarbete mellan Älvdalens kommuns förvaltningar och bolag som går ut på att göra det enklare för dig att få svar på dina frågor. Målsättningen är att du som kund hos kommunen bara behöver ha kontakt med en person, som samordnar möten och kontakter med rätt människor inom kommunen.

Det kan till exempel gälla dig som har frågor inom följande områden:

 • plan- och bygglov
 • mark- och utbyggnadsfrågor
 • miljöbestämmelser
 • livsmedel
 • alkohol- och utskänkningstillstånd
 • brand och säkerhet
 • teknik- och va-frågor
 • utbildning
 • företagsutveckling, nystart eller etablering
 • evenemang
 • inflyttning
 • stöd i form av företagsstöd, föreningsstöd och liknande
 • fritid
 • rekrytering
 • ska etablera ett företag i Älvdalens kommun
 • planerar större förändring av befintlig verksamhet
 • planerar ett evenemang
 • har ett ärende som involverar flera kommunala verksamheter.

Börja med att kontakta någon av våra kontaktpersoner. Efter det inledande samtalet kallar din kontaktperson till ett möte med dig och de personer som berörs av ditt ärende. Du får då ha en dialog med alla inblandade vid ett enda tillfälle och får svar på dina frågor på plats. Behöver du sen mer information kan du direkt boka tider för ytterligare samtal med rätt personer.

Kontaktformulär till Forum Älvdalen

Vi kommer att kontakta dig så fort vi har möjlighet.

Beskriv din fråga här!

En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig av kommunens service och tjänster. Den beskriver innehållet och servicenivån på den aktuella verksamheten eller tjänsten.

Vad kan du förvänta dig av oss?
Vi erbjuder dig ett möte inom två veckor från det att du kontaktat någon av kontaktpersonerna.

Du får träffa alla nödvändiga kontakter för ditt ärende vid ett och samma tillfälle.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Du kontaktar oss i god tid för att få råd och upplysningar.
 • Du kommer förberedd till mötet.
 • Du meddelar din kontaktperson om du får förhinder.
Senast uppdaterad: 12 april 2024