Företagsbesök hos Assemblin AB

Publicerad: 14 maj 2024

Näringslivssamordnare Karin Ljudén, kommunalråd Peter Egardt och kommunstyrelseledamot Roger Eriksson har besökt Assemblin AB:s lokala kontor i Älvdalen.

Fredrik Lindberg och Tomas Soors.

Fredrik Lindberg och Tomas Soors.

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Koncernen erbjuder tjänster inom el, värme och sanitet, ventilation och automation. På det lokala kontoret i Älvdalen är Fredrik Lindberg Filialchef El och Thomas Soors Serviceledare El. Filialen startades upp 2018 och efter cirka ett halvår tog Fredrik även över ansvaret för den redan befintliga el-filialen i Mora. Totalt är det cirka 35 anställda på Assemblin El i Mora och Älvdalen, där ungefär hälften arbetar i Älvdalen.

Många av företagens uppdrag, utöver lokala firmor och privatkunder, är från Fortum och Fortifikationsverket. I Trängslet finns det löpande behov av elinstallationsarbeten. I Sälen och Idre är efterfrågan stor på laddboxar med Assemblin Charge som möjliggör bra och enkla betallösningar vid uthyrning. I Sälen finns det alltid minst två elektriker stationerade, men det behövs fler då Assemblin El nyligen skrev avtal med Skistar gällande elinstallationsarbeten. Intresset för solceller och laddboxar ökar stadigt och i Älvdalen ska Assemblin El i samarbete med Älvdalens Besparingsskog installera solcellsanläggningar på större delen av bystugorna runt om oss.

Marknadsföring sker mest genom den kunskap och de arbeten som Assemblin levererar. Den levererade kvalitén och ett gott rykte är det som Assemblin El säljer mest på.

Assemblin El arbetar mycket med hållbarhet och cirkulär ekonomi. Ett gott exempel är att begagnade verktyg som behöver bytas ut tas tillvara och repareras för att sedan skickas till andra behövande länder. Assemblin är också noga med att följa de regelverk som gäller vid avfallshantering. Många känner till exempel inte till att kabelskrot klassas som farligt avfall och måste vägas in och rapporteras till Naturvårdsverket enligt gällande lagar. Det krävs till och med speciella tillstånd för att transportera riven kabel i bilar.

Hur ser er kontakt med Älvdalens kommun ut?

– Vi har sporadiska arbeten för kommunen och då främst med fastighetsbolaget, viktigt att elarbeten sköts av utbildade elektriker, avslutar Thomas och Fredrik.

Fredrik och Thomas vill gärna få tips på elektriker då det finns utrymme för att anställa fler, så om du som läsare har något tips - kontakta Fredrik eller Thomas.

Tack för ett mycket intressant företagsbesök, där vi även fick med oss synpunkter gällande andra kommunala frågor från ett privat perspektiv.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024