Företagsbesök på Älvdalsbygg och hyvleri

Publicerad: 27 mars 2023

Torsdagen den 16 mars träffade näringslivssamordnare Daniel Nilsson, kommunalråd Peter Egardt, Hans och Roger på Älvdalsbygg. Syftet med våra företagsbesök är bland annat att lära känna våra företagare, för att bättre förstå företagarens vardag och ge möjlighet för företagaren att framföra sina åsikter i direkt samtal med kommunen.

Hans Andersson, Bo Rytter och Roger Matsson är rutinerade herrar i byggbranschen. Hans byggde upp en såg och hyvleriverksamhet i Gåsvarv som växte och 1999 flyttade Hans verksamheten till nuvarande lokaler på industriområdet i Älvdalen. 2001 köpte Roger och Hans in sig i det som idag är Älvdalsbygg och hyvleri AB.

Företaget kan med egen personal erbjuda nyproduktion av både fritidshus och året runt boende från ritning till byggnation. De hjälper även kunder med tillbyggnationer. Vidare är de specialister inom hyvling där de bland annat producerar sängbottenribbor till underleverantörer till Ikea. De säljer även villapellets som ett miljövänligt bränsle kommet av deras biprodukter. Ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi.

Även om de utför arbeten i hela landet så är majoriteten av uppdragen i fjällvärlden. Mycket av hyvleridelen går på export till länder som Tjeckien, Rumänien och Italien.

Vi arbetar på en konkurrensutsatt marknad som i dessa tider är tuff, med en rad faktorer som ger prisökningar. Det är svårt att sia om framtiden och vart vi är om fem år. Just nu försöker vi göra det vi kan för att överleva, säger Hans.

Samma dag som vi är på besök så har också en av kommunens arbetsmarknadscoacher träffat företag för att diskutera mottagande av individer som kan arbetsträna på företaget. De har också elever från både högstadiet och gymnasiet som gör sin praktik här.

Precis som många andra företag vittnar Hans och Roger om att det är svårt för ny personal att hitta boende på orten. Det har också varit en period med långa handläggningstider för bygglov som vi nu hoppas blir bättre.

Vi avslutar besöket med en rundvandring på fabriken och önskar Hans och Roger med personal fortsatt lycka till med verksamheten.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023