Företagsbesök på Bergkvist Siljan i Blyberg

Publicerad: 20 januari 2023 Uppdaterad: 26 januari 2023

I tisdags var näringslivssamordnare Frida Torsein tillsammans med kommunalrådet Peter Egardt på besök på Blybergssågen. Vi träffade bland annat platschef Sandra Bälter som visade oss runt.

Sandra Bälter, Jessica Jonsson, Josefin Hansback

Blybergssågen heter numera Bergkvist Siljan Timber AB. Även om gamla namnet Weddesågen fortfarande finns kvar i folkmun. Sågverket hör numer till en av Europas tredje största sågverkskoncern genom nya ägaren Mayr-Melnhof Holz. På sågverket sågas klentimmer i dimensionerna 14-22 centimeter. Furu och gran är de trädslag som i huvudsak sågas där.

På sågverket finns ett femtiotal anställda som ser till att sågen går från 06 på morgonen till 01 på natten. Vissa fredagar är det stängt. Då kan service och reparationer göras när anläggningen står still. Sågverket ser även till att att andra företag i kommunen har sysselsättning. Mats Karlsson schakt är ett av de lokala företag bland annat livnär sig på sågverket genom att tillhandahålla personal och maskiner på timmerplan, hjälper till med plogning och har även hjullastare med personal.

Sågverket har hög produktion och mycket bra personal. På senare år har fler och fler kvinnor sökt sig till sågen, berättar platschef Sandra Bälter.

Just nu är den amerikanska marknaden stor. För något år sedan var det norden och Europa som var största marknaden så det ändrar sig fort. För stunden verkar emellertid den nordiska marknaden återhämtat sig något från tidigare kvartal.

Det som är på gång närmast i tid är en ny så kallad tubulator. En tubulator är en spåntransportör. Just nu går både spån och flis i samma tubulator, men ambitionen är att separera dessa på ett tidigare stadium. Redan i helgen är förhoppningen att den nya tubulatorn är på plats, berättar Sanda och Jessica Jonsson.

Den bark och annat träspill som inte går att sälja används för att elda i den panna som värmer upp virkestorkarna, bland annat. För att ytterligare minska arbetsmoment för personalen och samtidigt minska plastsvinnet är de virkespaket som ska vidare till hyvling helt utan plastskydd. Ambitionen finns att lasta än mer på järnvägen än idag. Idag går det ett tåg om dagen.

Stort tack till Bergkvist Siljan Timber AB för att ni tog emot oss och berättade mer om er verksamhet!

Senast uppdaterad: 26 januari 2023