Information till dig som företagare med anledning av coronaviruset

Coronaviruset påverkar näringslivet i kommunen och vi möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. Här finns samlad information och länkar till andra myndigheters stödåtgärder för dig som företagare

Information med anledning av Corona-virus

Kommunens egna stödåtgärder för företag

Kommunen har beslutat om olika stödåtgärder för att hjälpa företagare som påverkas under coronapandemin. Bland annat:

 • Företag har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller inte för de kommunala bolagen. Företag som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.
 • Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller inte för de kommunala bolagen. Företag som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.
 • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan kontakta kommunen för bedömning om tidsfrister går att förlänga.
 • Planerad tillsyn anpassas för att minimera belastning på företagen.
 • Näringslivskontoret öppnar upp för utökad möjlighet till rådgivning genom Forum Älvdalen för små och medelstora företag som är påverkade av coronavirusets effekter. Här kan du som företagare få information om möjligheter till finansiering, stöd, rådgivning och slussning till de aktörer i länet som arbetar professionellt på daglig basis med att stötta företag.
 • Företag som handskas med livsmedel erbjuds vägledning från kommunens livsmedelsinspektörer. De har även tagit fram en samlad information om att förhindra spridning i livsmedelsverksamheter.
 • Kontinuerliga samrådsmöten med näringslivets intresseorganisationer och företrädare.

Hjälp oss att kartlägga konsekvenserna av coronaviruset

Vi behöver din hjälp att kartlägga konsekvenserna av coronaviruset för näringslivet i Älvdalens Kommun. Mejla oss en kort lägesbild. Kartläggningen syftar till att kunna vara väl förberedda med underlag när satsningar kommer och skapa en samsyn med andra berörda myndigheter och organisationer som kan bidra till att stärka näringslivet.

Digitala företagarfrukostar

Våra företagarfrukostar kommer att vara digitala möten för en tid framåt. Anledningen är för att undvika smittspridningav covid-19.
Besök gärna Älvdalens näringslivskontors blogg Länk till annan webbplats. för aktuell information.

Håll dig uppdaterad

Vi har samlat ett antal länkar där du som företagare kan hitta viktig information.

Verksamt.se

verksamt.se Länk till annan webbplats. samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Boverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktigt för dig som företagare att känna till.

Regeringen

På Regeringens webbsida finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Tillväxtverket

Tillväxtverkets information Länk till annan webbplats. om vad som gäller för korttidspermittering. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaderna. Läs om vanliga frågor och svar om korttidspermittering Länk till annan webbplats.. På Tillväxtverkets sida hittar du även ett beräkningsverktyg Länk till annan webbplats. så att du kan få en fingervisning i hur mycket du kan få utbetalt om din ansökan beviljas.

Skatteverket

Skatteverket Länk till annan webbplats. hittar du mer information om bland annat tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Skatteverket arrangerar även digitala skatteträffar Länk till annan webbplats. där du har möjlighet att ställa frågor.

Länsstyrelsen

På Länsstyrelsen Dalarnas webbsida hittar du samlad information om läget i Dalarna och andra myndigheternas budskap till länets befolkning. Här hittar du också information om omställningsstöd till näringsidkare och tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen.

Almi

Almi har samlat information riktat till dig som företagare. Bland annat kan du läsa om ett så kallat "Brygglån" för dig som får ökat finansieringsbehov, ansökan om lån och ansökan om uppskov med amortering.

Region Dalarna

Tillhör ditt företag eller din organisation de som drabbas hårt ekonomiskt till följd av coronaviruset? Här samlar Region Dalarna information om hur du som företagare kan få hjälp i en ekonomisk utsatt situation.

Företagarna

Organisationen Företagarna Länk till annan webbplats. har samlat artiklar som berör smittspridningen av coronaviruset och hur den påverkar svenska småföretagare. Du hittar även deras tjänst för medlemmar med kostnadsfri coachning Länk till annan webbplats.. Företagarna har också en beräkningsmall när det gäller permittering Länk till annan webbplats..

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har listat information till olika verksamheter som berörs av covid-19. Bland annat har de tagit fram information om tillsynsvägledning och underlag till arrangörer av evenemang. Här finns också en checklista med saker att tänka på för att minska risken att coronavirus sprids. De har även en sida med föreskrifter och allmänna råd vid hantering av livsmedel för restauranger, caféer med mera.

Försäkringskassan

Information från Försäkringskassan Länk till annan webbplats. angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn. Detta gäller dig med enskild firma Länk till annan webbplats.. För dig med aktiebolag Länk till annan webbplats. gäller detta.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets Länk till annan webbplats. information för god livsmedelshygien kopplat till coronaviruset.

Forum Älvdalen - vi finns här för dig

Näringslivskontoret ändrar inriktning på Forum Älvdalen. Vi finns här för dig som driver företag och behöver rådgivning kring hur du hanterar de omställningar som den rådande situationen innebär. Ingen har facit men tillsammans kan vi bolla idéer, delge information och slussa vidare till andra aktörer. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss. Fyll i formuläret längre ner och vi kommer att kontakta dig.

Forum Älvdalen innebär att du kan få:

 • Kostnadsfri rådgivning och lotsning till andra aktörer.
 • Möjligheten att tillsammans med oss och våra samarbetspartners ta fram en handlingsplan för hur du kan gå vidare.
 • Handledning och goda råd, som du sedan på egen hand kan använda för att få ordning på utmaningarna i ditt företag.
 • Vägledning av våra livsmedelsinspektörer.

Vårt mål är att vara en hjälpande hand i en utmanande tid. Forum Älvdalen erbjuder inte lån eller bidrag.

För dig som driver ett nystartat företag som är upp till tre år

Nyföretagarcentrum finns tillhands på telefon och digitalt om du behöver rådgivning. Kanske kan vi komma på nya lösningar tillsammans för ditt företag. Rådgivningen är alltid kostnadsfri och riktar sig till företag upp till tre år gamla. Mejla norradalarna@nyforetagarcentrum.se för att boka rådgivning.

Kontaktformulär till Forum Älvdalen

Vi kommer att kontakta dig så fort vi har möjlighet.

Beskriv din fråga här!

Nu under Coronakrisen måste en del företag varsla och permittera personal medan andra istället fått större personalbehov än tidigare. Detta kan göra att det kan finnas möjligheter till samarbeten mellan företag när det gäller personal.

Söker du akut personal vill vi tipsa dig om att använda #jobbjustnu Länk till annan webbplats. på Arbetsförmedlingens platsbank. Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. har även en rekryteringsguide som är bra att kolla upp för dig som söker personal. Vill du veta mer kontaktar du Joakim Palm, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Mora, telefon 010-488 86 29.

Finns ditt företag inom gröna näringar kan du kontakta Edla Nilsson, projektledare ”Gröna näringar”, telefon 010-488 87 21 på Arbetsförmedlingen i Mora.

Clockwork Länk till annan webbplats. och Manpower Länk till annan webbplats. i Mora kan också ha lösningar som passar dig. Ett nytt initiativ som dykt upp i spåren av coronakrisen är Uniser Länk till annan webbplats.. Uniser är ett initiativ för bemanning inom restaurangbranschen.

Du vet väl att många arbetsgivarorganisationer just nu har särskild service och support kring arbetsgivarfrågor under Coronakrisen?

Senast uppdaterad: 16 juli 2021