Information om coronaviruset
Smittspridningen i Dalarna är fortfarande mycket hög. Många blir svårt sjuka. Följ rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

Förhindra spridning av covid-19 i din verksamhet

De inspektörer som genomför tillsyn och kontroll ute på företag har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Här samlar vi information och länktips till dig som driver verksamhet som berörs av vår tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Coronavirus

Vi följer råd och riktlinjer från våra tillsynsvägledande myndigheter och uppdaterar oss löpande. Vi prioriterar förebyggande arbete med rådgivning och information. Vi upprätthåller också den kontroll och tillsyn som krävs för att skydda människors hälsa. Det för att undvika ytterligare belastning på sjukvården.

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten:

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markerar avstånd på golvet
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 4. erbjuder digitala alternativ
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 6. bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen
 7. anpassar öppettiderna.

Det finns ingenting som tyder på att coronavirus kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Folkhälsomyndigheten har däremot tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på bland annat restauranger och caféer. Från och med 1 juli 2020 började en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverställen att gälla (2020:526).

Förhindra trängsel

Gäster och personal måste kunna vistas i lokaler och uteserveringar utan att det uppstår trängsel. Olika åtgärder kan behövas för att få gästerna att hålla avstånd till varandra samt förhindra smittspridning. Exempelvis ska serveringsställen utformas så att det inte uppstår trängsel i lokalen och områden utomhus, i direkt anslutning till lokalen, som besökare har tillträde till. Riktlinjen är att sällskap ska kunna hålla (1 meter) mellan varandra, det ska finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras, kraven gäller även vid entréer till lokaler och områden utomhus, om serveringsstället disponerar entréområdet. Serveringsstället ska erbjuda gästerna möjlighet till att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit, erbjuda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem, och begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.

Gästerna ska utöver detta sitta ner när de äter och dricker. Bestämmelserna begränsar varken bufféservering, lösgodisförsäljning, take away för exempel eller att sitta och äta vid baren om sådana möjligheter finns så länge trängsel inte uppstår.

Antalet besökare i varje sällskap får uppgå till högst fyra personer. Om en grupp uppgår till fler än fyra personer, ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst fyra besökare i varje.

Det är upp till dig som verksamhetsutövare att bedöma och utforma nödvändiga regler och smittskyddsåtgärder för din verksamhet.

Danstillställningar: 8-regel på dansgolv

Från och med 24 november 2020 förtydligade Folkhälsomyndigheten vad som gäller vid danstillställningar. Det är inte bara de som befinner sig på dansgolvet som räknas om deltagare. Alla de som befinner sig i utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till ska räknas in i deltagarantalet. Till exempel gäster i restaurang, personer på dansgolv och övriga ytor. Mer information om allmänna sammankomster/danstillställning kan du läsa på polisens webbsida.

Tillsyn

Kommunen utför tillsyn för att se att den nya lagen efterlevs och har fått mandat att förelägga serveringsställen om åtgärd eller förbud. Vi arbetar i så stor utsträckning som möjligt med att påpeka bristerna muntligen direkt till företagaren för rättelse. Om vi anser att en verksamhet inte följer bestämmelserna kan smittskyddsläkaren kontaktas för stöd i bedömningen.

Kommunen har fått en del frågor om vad som gäller för serveringsställen med anledning av regler gällande smittskydd. De senaste reglerna började gälla 1 mars 2021. Här kan du läsa en sammanställning av våra svar.

Regler för alla serveringsställen

Stängning klockan 20.30 – öppning klockan 05.00

Alla serveringsställen oavsett om de har serveringstillstånd eller inte skall hållas stängt för förtäring mellan klockan 20.30 och 05.00.

Take away tillåtet efter stängning

Serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs avhämtning/take away.

Maxantal per sällskap

Serveringsställen som utgör del av en handelsplats begränsas antalet besökare i ett sällskap till 1 person (med undantag för barn och andra i behov av stöd).

Serveringsställen som inte utgör del av handelsplats har max 4 personer per sällskap.

Det är Länsstyrelsen som bedömer vad som är handelsplats eller inte, samt vilka avskärmningsåtgärder som krävs för att serveringsställen på handelsplatser skall få ha max 4 personer per sällskap.

Avståndskrav 1 meter mellan sällskap

Om serveringsstället till exempel har soffgrupper med bord där sofforna står rygg mot rygg kan man inte med olika alternativa avskiljare som plexiglas eller liknande göra det motiverat med kortare avstånd än 1 meter.

Förflyttning av gäster

För att minska risken för smittspridning ska mat och dryck enbart serveras till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare kan hämta mat och dryck (till exempel vid en disk, buffé, take away) endast om det kan ske utan trängsel (minst 1 meters avstånd).

Erfarenhet från i sommaren 2020 var att de serveringsställen som hade bordsplacering och bordsservering klarade av att upprätthålla fungerande avstånd bättre.

Serveringsställen med serveringstillstånd

Förbud att servera alkohol efter klockan 20.00

Den nya förordningens (2020:956) krav är att den tillståndspliktiga serveringen ska vara avslutad klockan 20.00. Kommunen kan inte göra några undantag på alkoholförbudet - samtliga tillståndshavare, oavsett serveringsställe, slutet sällskap, catering eller tillfälle (exempelvis nyårsafton) är förbjudna att servera alkoholdrycker mellan klockan 20.00 och 11.00.

Utrymning av serveringslokal

Serveringsstället måste vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, det vill säga senast klockan 20.30. Det finns inga undantag på utrymningskravet – samtliga tillståndshavare oavsett serveringsställe, slutet sällskap, catering eller tillfälle (exempelvis nyårsafton) måste utrymma serveringslokalen senast klockan 20.30. Dock tillåtet med take away efter klockan 20.30 (se information ovan).

Trubadur

Tidigare var trubadur undantaget allmän sammankomst. Detta är borttaget. Rättsavdelningen Polis Bergslagen uppger:

”Om trubaduren skulle vara publikdragande så klassas det som en allmän sammankomst (konsert) och är tillstånds-/anmälningspliktigt. För närvarande med en begränsning på max 8 deltagare (publik).

Om trubaduren enbart är så kallad bakgrundsmusik, inte publikdragande, så är det inte tillstånds-/anmälningspliktigt och klassas alltså inte som en allmän sammankomst, och därmed inget som ska anmälas till Polismyndigheten.”

Avbrott i verksamhet på grund av pandemi

I vanliga fall återkallas serveringstillstånd när det inte är någon verksamhet. Om verksamheten stängs ner på grund av pandemi kan verksamheten ligga nere som längst ett år.

Viktigt! Alla avbrott i verksamheten (serveringstillstånd) skall anmälas till kommunen.

Micro-catering

Catering kan ske i enskilda hem. Om även alkohol serveras i privata hem ska serveringspersonal ha tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Det räcker inte med att personal häller upp alkoholen och sedan lämnar åker därifrån (räknas då som alkoholförsäljning - inte alkoholservering – vilket Systembolaget har monopol på). Så länge den serverade alkoholen förtärs så måste serveringsansvarig person vara kvar i hemmet.

Viktigt! Serveringsförbudet av alkoholdrycker klockan 20.00 och utrymningskravet klockan 20.30 gäller även för catering i privata hem. Cateringföretaget ska lämna hemmet senast klockan 20.30 och tar då med sig kvarvarande alkoholdrycker.

Brott mot lagen kan ge upp till två års fängelse.

Kommunen har fått en del frågor om vad som gäller för serveringsställen med anledning av regler gällande smittskydd. De senaste reglerna började gälla 1 mars 2021. Här kan du läsa en sammanställning av våra svar.

Regler för alla serveringsställen

Stängning klockan 20.30 – öppning klockan 05.00

Alla serveringsställen oavsett om de har serveringstillstånd eller inte skall hållas stängt för förtäring mellan klockan 20.30 och 05.00.

Take away tillåtet efter stängning

Serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs avhämtning/take away.

Maxantal per sällskap

Serveringsställen som utgör del av en handelsplats begränsas antalet besökare i ett sällskap till 1 person (med undantag för barn och andra i behov av stöd).

Serveringsställen som inte utgör del av handelsplats har max 4 personer per sällskap.

Det är Länsstyrelsen som bedömer vad som är handelsplats eller inte, samt vilka avskärmningsåtgärder som krävs för att serveringsställen på handelsplatser skall få ha max 4 personer per sällskap.

Avståndskrav 1 meter mellan sällskap

Om serveringsstället till exempel har soffgrupper med bord där sofforna står rygg mot rygg kan man inte med olika alternativa avskiljare som plexiglas eller liknande göra det motiverat med kortare avstånd än 1 meter.

Förflyttning av gäster

För att minska risken för smittspridning ska mat och dryck enbart serveras till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare kan hämta mat och dryck (till exempel vid en disk, buffé, take away) endast om det kan ske utan trängsel (minst 1 meters avstånd).

Erfarenhet från i sommaren 2020 var att de serveringsställen som hade bordsplacering och bordsservering klarade av att upprätthålla fungerande avstånd bättre.

Folkhälsomyndighetens råd

För att minska smittspridning är det liksom för alla i samhället viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk.

 • Det är viktigt att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring med mera. Att desinfektera ytor är en effektiv åtgärd mot coronavirus. Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör rengöras varje dag.
 • Folkhälsomyndighetens vägledning om hygien, smittskydd och städning kan användas som stöd för att få till bra rutiner.
 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:19 (pdf)länk till annan webbplats om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet gäller som vanligt.

Socialstyrelsens råd

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga.

 • Håll dig uppdaterad och följ den information som Folkhälsomyndigheten ger.
 • Behandla inte kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.
 • Utför inte behandlingar om du känner dig sjuk eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.
 • Undvik att hälsa på kunder genom att ta i hand.
 • Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.
 • Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas innan behandling.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser, exempelvis butiker och gallerior
 •  
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn på dessa områden. För mer information om aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen kan ni läsa här:

Klagomål om trängsel på dessa områden kan du skicka till dalarna@lansstyrelsen.se.

Senast uppdaterad: 15 mars 2021