Förhindra spridning av covid-19 i din verksamhet

Även framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar. Här samlar vi information och länktips till dig som driver verksamhet som berörs av vår tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Coronavirus

Föreskrifterna som reglerat trängsel upphör

Föreskrifterna som reglerat trängsel upphör att gälla efter den 29 september 2021. Det innebär att det inte längre finns några föreskrifter som reglerar vad ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd innebär eller som reglerar trängsel.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder förlängs

Däremot har riksdagen beslutat att förlänga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till 31 januari 2022. Detta för att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in åtgärder för att bekämpa covid -19 om smittläget förändras eller försämras.

Fortsatt ansvar att förhindra spridning

Även framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten uppger att:

  • Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
  • Den som bedriver sådan verksamhet som träffas av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska vidta åtgärder så att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra och så att trängsel undviks.

Personer som inte är fullvaccinerade har ett eget ansvar att hålla avstånd och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp. Alla enskilda har därutöver ansvar att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Detta ansvar faller dock på individen själv och omfattas därmed inte av kommunens tillsynsansvar.

Förslag på allmänt förebyggande åtgärder

Nedan följer Folkhälsomyndighetens förslag på åtgärder som en verksamhet kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

  • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom.
  • Planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

Bevara lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Det är värdefullt om enskilda och verksamheter tar vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin och behåller exempelvis goda hygienrutiner, tänker på att luftvägsinfektioner sprids i nära kontakt mellan människor, och att de sprids lättare när många människor vistas i trånga utrymmen under lång tid. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19 utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Vi fortsätter prioritera rådgivning

Vi följer råd och riktlinjer från våra tillsynsvägledande myndigheter och prioriterar förebyggande arbete med rådgivning och information.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021