Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Förhindra spridning av covid-19 i din verksamhet

De inspektörer som genomför tillsyn och kontroll ute på företag har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Här samlar vi information och länktips till dig som driver verksamhet som berörs av vår tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Coronavirus

Vi följer råd och riktlinjer från våra tillsynsvägledande myndigheter och uppdaterar oss löpande. Vi prioriterar förebyggande arbete med rådgivning och information. Vi upprätthåller också den kontroll och tillsyn som krävs för att skydda människors hälsa. Det för att undvika ytterligare belastning på sjukvården.

Det finns ingenting som tyder på att coronavirus kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Folkhälsomyndigheten har däremot tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på bland annat restauranger och caféer. Från och med 1 juli 2020 började en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverställen att gälla (2020:526).

Förhindra trängsel

Gäster och personal måste kunna vistas i lokaler och uteserveringar utan att det uppstår trängsel. Olika åtgärder kan behövas för att få gästerna att hålla avstånd till varandra samt förhindra smittspridning. Exempelvis ska serveringsställen utformas så att det inte uppstår trängsel i lokalen och områden utomhus, i direkt anslutning till lokalen, som besökare har tillträde till. Riktlinjen är att sällskap ska kunna hålla (1 meter) mellan varandra, det ska finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras, kraven gäller även vid entréer till lokaler och områden utomhus, om serveringsstället disponerar entréområdet. Serveringsstället ska erbjuda gästerna möjlighet till att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit, erbjuda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem, och begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.

Gästerna ska utöver detta sitta ner när de äter och dricker. Bestämmelserna begränsar varken bufféservering, lösgodisförsäljning, take away för exempel eller att sitta och äta vid baren om sådana möjligheter finns så länge trängsel inte uppstår.

Antalet besökare i varje sällskap får uppgå till högst åtta personer. Om en grupp uppgår till fler än 8 personer, skall den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje.

Det är upp till dig som verksamhetsutövare att bedöma och utforma nödvändiga regler och smittskyddsåtgärder för din verksamhet.

Danstillställningar: 50-regel på dansgolv

Från och med 3 november 2020 förtydligade Folkhälsomyndigheten vad som gäller på dansgolv. De är inte endast de som befinner sig på dansgolvet som räknas om deltagare. Alla de som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till räknas in i deltagarantalet. Till exempel gäster i restaurang, personer på dansgolv och övriga ytor. Mer information om allmänna sammankomster/danstillställning kan du läsa på polisens webbsida.

Tillsyn

Kommunen utför tillsyn för att se att den nya lagen efterlevs och har fått mandat att förelägga serveringsställen om åtgärd eller förbud. Vi arbetar i så stor utsträckning som möjligt med att påpeka bristerna muntligen direkt till företagaren för rättelse. Om vi anser att en verksamhet inte följer bestämmelserna kan smittskyddsläkaren kontaktas för stöd i bedömningen.

Folkhälsomyndighetens råd

För att minska smittspridning är det liksom för alla i samhället viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk.

  • Det är viktigt att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring med mera. Att desinfektera ytor är en effektiv åtgärd mot coronavirus. Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör rengöras varje dag.
  • Folkhälsomyndighetens vägledning om hygien, smittskydd och städning kan användas som stöd för att få till bra rutiner.
  • Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:19 (pdf)länk till annan webbplats om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet gäller som vanligt.

Socialstyrelsens råd

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga.

  • Håll dig uppdaterad och följ den information som Folkhälsomyndigheten ger.
  • Behandla inte kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.
  • Utför inte behandlingar om du känner dig sjuk eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.
  • Undvik att hälsa på kunder genom att ta i hand.
  • Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.
  • Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas innan behandling.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd gäller alla. Råden är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

Senast uppdaterad: 5 november 2020