Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Tony Nilsson

Roll eller funktion

Gatuingenjör

Telefon

0251-313 08

E-post

tony.nilsson@alvdalen.se

Besöksadress

Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen

Postadress

Box 100, 796 22 Älvdalen

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.