Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Nathalie Björklund

Roll eller funktion

Kurator

Telefon

0253-315 26

E-post

nathalie.bjorklund@alvdalen.se

Postadress

Box 100, 796 22 Älvdalen

Övrigt

Kurator på Buskoviusskolan och Strandskolan

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.