Eldningsförbud
Från och med torsdag 8 juni klockan 12.00 gäller eldningsförbud i Älvdalens kommun.

Kristin Haga

Roll eller funktion

Enhetschef samhällsenheten

Telefon
Postadress

Box 100, 796 22 Älvdalen

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.