Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Kjell Tenn

Roll eller funktion

Kommunalråd (C), Kommunstyrelsens ordförande

Telefon
Besöksadress

Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen

Postadress

Box 100, 796 22 Älvdalen

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.