Johan Barke

Roll eller funktion

Rektor Förskola

Telefon

0251-311 13

E-post

johan.barke@alvdalen.se

Övrigt

Ansvarig för förskolor i Idre, Särna och Älvdalen.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.