Frida Torsein

Roll eller funktion

Delprojektledare SITE Destination

Telefon

073-047 28 12

E-post

frida.torsein@malung-salen.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.