Annika Persson

Roll eller funktion

Energi- och klimatrådgivare

Telefon
E-post

annika.persson@mora.se

Besöksadress

Lillågatan 2, Orsa

Postadress

Orsa kommun

Box 23

794 21 Orsa

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.