Strandskolans fritids

Telefon

0253-315 16

Telefon 2

070-368 27 81

Besöksadress

Framgårdsvägen 4, 790 91 Idre

Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.