Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Norra Dalarnas myndighetsservice SoL och LSS/socialpsykiatri

Roll eller funktion

Biståndshandläggare

Telefon
Övrigt

Begränsad telefontid t.o.m 14 augusti

mån-fred 09.00-11.00. Ordinarie telefontid måndag till fredag 08.30-12.00.

Arbetar för kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.