Buskoviusskolans fritids

Telefon

0253-59 66 26

Telefon 2

070-274 49 52

Besöksadress

Regnbågsgränd, 790 90 Särna

Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.