Värmebölja

Värmeböljor kan påverka hälsan och samhället negativt. På grund av att klimatet förändras kommer värmeböljor att bli allt vanligare, både globalt och i Sverige.

Värmeböljor kan förutom att de påverkar hälsan negativt också få andra konsekvenser för samhället, till exempel ökad brandrisk, vattenbrist, försämrad kvalité på badvattnet, ökad risk för matförgiftning och ökad belastning på elförsörjningen.

Sommarvärmen kan vara farlig för alla - särskilt för äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning men även för små barn, gravida och personer som tar medicin. Ta hjälp av dessa råd från Folkhälsomyndigheten:

 • Var uppmärksam på inhomhustemperaturen
  Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Risken ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd.
 • Drick mer
  Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som till exempel grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
 • Ordna sval miljö
  Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
 • Ordna svalka
  En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.
 • Ta det lugnt
  Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • Förvara läkemedel rätt
  Om ditt läkemedel är temperaturkänsligt finns information om förvaring på förpackningen eller i bipacksedeln.
 • Var uppmärksam
  Symptom på värmeutmattning och värmeslag kan vara huvudvärk, illamående och kräkningar, synstörningar, trötthet, yrsel, irritation, förvirring, rödflammig hy, ökad puls och kraftigt förhöjd kroppstemperatur. Om du tar något läkemedel, till exempel vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.

Ring 1177 för sjukrådgivningen för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Vid höga temperaturer ökar risken för bränder. Därför är det viktigt att vara extra försiktig när du eldar utomhus under sommaren.

Om det är extremt torrt i skog och mark kan Älvdalens kommun i samråd med Brandkåren Norra Dalarna besluta att införa eldningsförbud. Du kan läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud på Brandkåren Norra Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats..

Du kan även hålla koll på brandrisken och vad som gäller på Länsstyrelsen Dalarnas webbsida om brandrisk och eldningsförbud Länk till annan webbplats..

Enligt den nödvattenplan som Nodava (Norra Dalarna vatten och avfall) har tagit fram kommer samhällsviktiga verksamheter att prioriteras vid en kris. Därför är det viktigt att du som privatperson, företagare eller djurhållare har en egen beredskap för att klara av ett längre uppehåll utan vatten.

Så kan du som privatperson förbereda dig

Eftersom du behöver vatten både för att dricka och för att laga mat kan det vara bra att ha vatten i reserv hemma. Du kan till exempel ha plastdunkar med dricksvatten hemma som du förvarar mörkt och svalt eller så kan du frysa in dricksvatten i plastflaskor. Om du skulle bli utan kranvatten bör du räkna med att skaffa cirka 3-5 liter vatten per person och dygn på annat sätt. Glöm inte att husdjur också behöver vatten.

Om din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet kan du kontakta Nodava Länk till annan webbplats. i en situation där du är utan vatten. Om du tillhör en vattenförening är det vattenföreningen eller motsvarande du ska vända dig till, vattenföreningen bör ha en egen plan för att hantera avbrott i vattenleveransen.

På krisinformation.se kan du läsa mer om och hålla dig uppdaterad om vattenläget. Länk till annan webbplats. Här finns också information om hur du som har egen brunn kan hålla koll på vattentillgången.

Den torka som blir till följd av en värmebölja kan leda till brist på bete och grovfoder till djuren. Därför tillhandahåller Länsstyrelsen Dalarna sedan 2018 en betesförmedling där mark och djurägare kan hitta varandra. Syftet med betesförmedlingen är att markägare ska kunna ställa sin mark till förfogande för lantbrukare, och att lantbrukare ska kunna söka mark för bete eller skörd.

På Länsstyrelsen Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om betesförmedlingen och hur den fungerar.

SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga temperaturer för att man lokalt ska kunna sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället.

SMHI skickar ut:

 • meddelande om höga temperaturer när prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 26 °C tre dagar i följd.
 • klass 1-varning för mycket höga temperaturer när prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30 °C tre dagar i följd.
 • klass 2-varning för extremt höga temperaturer när prognosen visar en maxtemperatur på minst 30 °C i fem dagar i följd och/eller att maxtemperaturen ligger på minst 33 °C tre dagar i följd.

SMHI sprider meddelanden och varningar via smhi.se Länk till annan webbplats., SMHI:s mobilapp, Twitter samt radio P1. Samma information finns även på krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 8 april 2022