Eldningsförbud
Från och med torsdag 8 juni klockan 12.00 gäller eldningsförbud i Älvdalens kommun.

Värmebölja

Värmeböljor kan påverka hälsan negativt och ha andra följder för samhället. På grund av att klimatet förändras kommer värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige.

I Sverige kan temperaturen vissa somrar stiga så högt att dödligheten ökar. Ihållande värme kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Värmeböljor kan vara farligt för alla, men det finns vissa grupper som kan vara mer sårbara, dom grupperna är

 • äldre
 • barn
 • kroniskt sjuka
 • personer med funktionsnedsättning
 • gravida
 • personer som mediciner.

Värmeböljor kan också få andra konsekvenser för samhället. Exempel på andra konsekvenser är

 • ökad brandrisk
 • ökad risk för matförgiftning på grund av ökad tillväxt av bakterier i dricksvatten och livsmedel
 • ökad belastning på elförsörjningen på grund av att kraftverk och serverhallar måste kylas.

Följande symtom är reaktioner som du bör vara vaksam på

 • Huvudvärk
 • Illamående och kräkningar
 • Synstörningar
 • Trötthet
 • Yrsel, irritation och förvirring
 • Rödflammig hy
 • Snabb puls
 • Kraftigt förhöjd kroppstemperatur

Ring 1177 för sjukrådgivning.

För att minska hälsoriskerna i samband med värmebölja kan du se till att hålla dig sval och ersätta den vätska som lämnar kroppen när du svettas.

Läs mer om hur du kan skydda dig vid värmebölja. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 april 2022